Padėka

 Mielieji,

nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems savo 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir tokiu būdu parėmusiems Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociaciją.

 LSMCVA  pirmininkė  Natalja Kimso