GRUNDTVIG mokymosi partnerystės projektas LLP-GRU-MP-2011-LT-00043
“Senėkime aktyviai besimokydami” „Aging with active knowledge and experience“ (AWAKE)

Projekto aktualumas srities ir nacionaliniu lygmeniu

Šiuo metu visos Europos šalys susiduria su viena panašia problema – visuomenės senėjimu. Pagyvenusių žmonių populiacijoje vis didėja ir tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų turime būti įsitikinęs, kad pagyvenęs pilietis mūsų šalyje yra stiprus bei turi galimybes aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime. Kita vertus, pagyvenę žmonės yra viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių, ypač tokios šalyse kaip Lenkija, Lietuva, Latvija, Rumunija. Todėl senjorų švietimas ir socialinio įtraukimo veiklos yra prioritetinės sritys mūsų projekto šalių partnerių organizacijose. Senjorams reikia labiau individualizuotų mokymo metodų, o tai reiškia, kad žmonės, susiję su neformaliu senjorų švietimu, turėtų būti labai gerai paruošti tiek teoriškai, tiek praktiškai. Projekto tikslas yra pagerinti didaktinius metodus mokant senjorus ir mokymosi visą gyvenimą organizacijų valdymą. Projektas yra tiesiogiai ir visiškai susijęs su Grundtvig programos tikslais. Visos šiame projekte dalyvaujančios organizacijos vykdo neformalų ir savaiminį suaugusiųjų mokymą ir yra susijusios su senjorų švietimo tobulinimu bei pagalba specialistams, mokantiems senjorus.

Projekte dalyvauja šios šalys:

  • LENKIJA. Poznanė. “Senjorų iniciatyvų centras”. (The Centre for Senior Citizen Initiatives)
  • LIETUVA. Vilnius. “Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija”. (Lithuanian Adult Education Centres Leaders Association)
  • ITALIJA. Torino. “Savanorių tarnyba V.S.S.P”. (Service Center for Volunteer Work).
  • LATVIJA. Jelgava. “Švietimo inovacijų perkėlimo centras”. (Education Innovation Transfer Centre).
  • RUMUNIJA. Tg-Jiu. “Švietimo visą gyvenimą asociacija”. (The Lifelong Learning Association)
  • ISPANIJA. Madridas. “Asociacija moterys už sveiką senėjimą”. (The Association of women for healthy Aging. AMES).

Projekto trukmė: 2011-2013 metai.

Projekto tikslas:

Projektas skirtas pagerinti pagyvenusių žmonių mokymąsi remiantis įvairių Europos šalių švietimo patirtimi. Galutinis projekto tikslas yra naujų programų, pasiūlymų mokytojams, švietėjams, nevyriausybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, dirbančioms neformalaus senjorų švietimo srityje, sukūrimas.

Kodėl šis projektas yra svarbus?

Senjorų mokymas reikalauja individualių metodų ir sistemiško požiūrio, o tai reiškia, kad mokytojai, kurie užsiima formaliu ir neformaliu senjorų švietimu, turėtų būti atitinkamai paruošti. Būtina kurti efektyvius metodus, programas, rasti naujų idėjų, kad mokymasis visą gyvenimą senjorams būtų ne tik naudingas, bet ir patrauklus bei įdomus užsiėmimas.

Šio projekto vykdymas yra svarbus dar ir tuo, kad jame dalyvauja ne viena institucija, užsiimanti senjorų švietimu, ir nors visi susiduriame su panašiomis problemomis, bet darbas su senjorais skiriasi. Visi siekiame panašių tikslų, tačiau dažnai pasirenkame skirtingus būdus jiems pasiekti, pabrėždami skirtingus senjorų mokymosi aspektus, todėl mes galime mokytis vieni iš kitų. Vykdydami šį projektą galime pagerinti savo darbą ir pasistengti suderinti senjorų lūkesčius ir savo veiklas.

Šiandien pasaulyje vyrauja spartus tempas, kuris sukuria geras sąlygas mokytis visą gyvenimą. Tuo pačiu metu visos Europos šalys susiduria su panašiomis problemomis, susijusiomis su visuomenės senėjimu. Didėjantis pagyvenusių žmonių skaičius populiacijoje reiškia, kad kiekvienas turi būti įsitikinęs, jog yra pakankamai stiprus ir efektyvus dalyvauti socialiniame gyvenime. O švietimas yra labai galingas įrankis, įgalinantis didesnį visuomenės narių aktyvumą.

Tačiau būtent senjorų mokymas bei mokymasis reikalauja individualių mokymo metodų, o tai reiškia, kad ugdytojai, susiję su neformaliu senjorų mokymu, turi būti gerai pasiruošę tiek teoriškai, tiek praktiškai. Yra būtina nuolat kurti efektyvius metodus, kurti objektyvias programų gaires bei pačias programas ir atrasti naujų idėjų, kaip mokymąsi visą gyvenimą padaryti ne tik naudingu, bet ir patraukiu senjorams.

Kaip organizacijos ir institucijos, dirbančios su pagyvenusiais žmonėmis, mes susiduriame su panašiomis problemomis, bet mūsų darbas su pagyvenusiais yra kitoks. Nors mes ir turime bendrus tikslus, tačiau dažnai pasirenkame skirtingus būdus jiems pasiekti ir pabrėžiame skirtingus senjorų ugdymo aspektus. Be abejo, mes galime ir turime pasikeisti idėjomis ir mokytis vieni iš kitų. Šis projektas suteikia galimybę pagerinti mokytojo darbą bei realizuoti senjorų lūkesčius.