2015-2016 m.m. ERASMUS+ KA1 PROJEKTAS

2013 m. ES SF Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų bendrųjų kompetencijų mokymo organizavimo projektas

2013 m. ES SF Trečiojo amžiaus asmenų mokymo projektas

2013-2014 m.m. Švietimo mainų paramos fondo Nordlus projektas „Motyvuoti, išsilavinę, kūribingi ir modernūs mokytojai – sėkmingo suaugusiųjų mokymosi proceso prielaida”.

2011-2013 m.m. Švietimo mainų paramos fondo mokymosi partnerystės Grundtvig projektas „Senėkime aktyviai besimokydami”.