LSMCVA yra pelno nesiekianti, savanoriškumo pagrindu veikianti nevyriausybinė organizacija, vienijanti formaliajame suaugusiųjų švietime dirbančius fizinius asmenis – vadovus, atstovaujančius suaugusiųjų mokymo centrus, gimnazijas, mokyklas, suaugusiųjų klases, veikiančias prie bendrojo ugdymo įstaigų. Darbo užmokestis asociacijos nariams nėra mokamas. Samdomi darbuotojai dirba savanoriškai pagrindai.