Asmeninė informacija
Vardas(-ai) Pavardė(-és)Jolanta Čeponaitė
Telefonas(-ai) +370 5 2 133427
Faksas(-ai) +370 5 2 133427
El. paštas(-ai) jolanta.ceponaite@gmail.com
Pilietybė Lietuvos Respublika
Lytis moteris
Darbo patirtis
Datos Atskirais įrašais pateikite informaciją apie darbovietes.
Pradėkite nuo paskutinės.1. 1987m. – iki dabar
Profesija arba pareigos
  1. 1. Direktorė bei matematikos mokytoja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
  1. 1. Vadovavimas mokyklai, jos veiklos organizavimas, planavimas, kontrolė. Mokyti mokytis.
Darbovietės pavadinimas ir adresas
  1. Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, V. Šopeno g. 8, Vilnius
Darbovietės veiklos sritis Suaugusiųjų švietimas
Išsilavinimas
Datos Atskirais įrašais pateikite informaciją apie išsilavinimą.
Pradėkite nuo paskutinio.

Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos
Gimtoji kalba(-os) Nurodykite gimtąją kalbą (nurodykite antrą gimtąją kalbą, jei svarbu).Lietuvių  kalba
Kita kalba(-os)
Įsivertinimas Supratimas Kalbėjimas Rašymas
Europos lygmuo*   Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
Lietuvių kalba
Rusų kalba
Lenkų kalba
Anglų kalba
* Bendrieji Europos kalbų metmenys
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote.Bendravimas ir bendradarbiavimas, gebėjimas dirbti grupėse ir komandose, komunikacinė kompetencija, informacijos valdymas, reflektavimas.

Kompetencijas įgijau šiose veiklose:

įvairūs mokymai, kursai ir seminarai;

dalyvavimas tarptautinėse ir šalies konferencijose, seminaruose, pranešimų rengimas ir pristatymas, darbo grupių moderavimas;

dalyvavimas LR ŠMM darbo grupėse bei dokumentų rengimas;

paskaitų rengimas ir skaitymas;

straipsnių rašymas;

tarptautinių projektų paraiškų rengimas ir dalyvavimas projektinėje veikloje;

tarptautinių projektų paraiškų ekspertavimas.

Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Planuoti, organizuoti veiklą, kontroliuoti jos vykdymą, vadovauti.

Kaupti ir sisteminti informaciją, apdoroti ją bei panaudoti įvairiuose situacijose.

Atlikti tyrimus, analizuoti, taikyti planuojant ateities veiklą.

Valdyti auditoriją, krizes.

Šias kompetencijas įgijau dirbdama vadybinį darbą, mokydamasi vadybos kursuose, studijuodama Kauno Vytauto Didžiojo Universitete, dalyvaudama tarptautinių projektų veikloje.

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Gebu naudotis organizacine technika.

Kompetencijas įgijau mokydamasi.

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Darbo kompiuteriu įgūdžiai:

·

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote.·         Mėgstu skaityti.

·         Domiuosi psichologija, filosofija.

·         Savarankiška, komunikabili, atsakinga.

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) Nurodykite, ar turite vairuotojo pažymėjimą, ir jeigu taip, kokios kategorijos transporto priemones galite vairuoti. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas  nuo 1986 metų.