Asmeninė informacija
Vardas(-ai) Pavardė(-és)Natalja Kimso
Telefonas(-ai) +370 5 2 75 15 33
Faksas(-ai) +370 5 2 75 15 77
El. paštas(-ai) kimso.natalja@gmail.com
Pilietybė Lietuvos Respublika
Lytis moteris
Darbo patirtis
Datos Atskirais įrašais pateikite informaciją apie darbovietes.
Pradėkite nuo paskutinės.1. 1987m. – iki dabar
Profesija arba pareigos
 1. 1. Direktorė bei anglų k. mokytoja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
 1. 1. Vadovavimas mokyklai, jos veiklos organizavimas, planavimas, kontrolė.Mokyti mokytis.
Darbovietės pavadinimas ir adresas
 1. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vykinto 11, Vilnius
Darbovietės veiklos sritis Suaugusiųjų švietimas
Išsilavinimas
Datos Atskirais įrašais pateikite informaciją apie išsilavinimą.
Pradėkite nuo paskutinio.

 1. 1. 2000-2003
 2. 2. 1997-2000
 3. 3. 1974-1978
Kvalifikacija
 1. 1. Anglų k. mokytoja
 2. 2. Socialinių mokslų edukologijos magistrė
 3. 3. Rusų k. mokytoja
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai
 1. 1. Anglų kalbos filologija
 2. 2. Andragogika
 3. 3. Rusų kalba ir literatūra
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas 1.     Vilniaus Pedagoginis Universitetas, aukštoji mokykla2. Kauno Vytauto Didžiojo Universitetas, aukštoji mokykla

3.       Viniaus Pedagoginis Institutas, aukštoji mokykla

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją
 1. 1. Aukštojo mokslo diplomas
 2. 2. Magistro laipsnis
 3. 3. Bakalauro laipsnis
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos
Gimtoji kalba(-os) Nurodykite gimtąją kalbą (nurodykite antrą gimtąją kalbą, jei svarbu).Rusų kalba
Kita kalba(-os)
Įsivertinimas Supratimas Kalbėjimas Rašymas
Europos lygmuo*   Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
Lietuvių kalba C2 C2 C2 C2 C2
Rusų kalba C2 C2 C2 C2 C2
Lenkų kalba C2 C2 C2 C2 C2
Anglų kalba C1 C1 C1 C1 C1
* Bendrieji Europos kalbų metmenys  
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote.Bendravimas ir bendradarbiavimas, gebėjimas dirbti grupėse ir komandose, komunikacinė kompetencija, informacijos valdymas, reflektavimas.

Kompetencijas įgijau šiose veiklose:

įvairūs mokymai, kursai ir seminarai;

dalyvavimas tarptautinėse ir šalies konferencijose, seminaruose, pranešimų rengimas ir pristatymas, darbo grupių moderavimas;

dalyvavimas LR ŠMM darbo grupėse bei dokumentų rengimas;

paskaitų rengimas ir skaitymas;

straipsnių rašymas;

tarptautinių projektų paraiškų rengimas ir dalyvavimas projektinėje veikloje;

tarptautinių projektų paraiškų ekspertavimas.

Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote.Planuoti, organizuoti veiklą, kontroliuoti jos vykdymą, vadovauti.

Kaupti ir sisteminti informaciją, apdoroti ją bei panaudoti įvairiuose situacijose.

Atlikti tyrimus, analizuoti, taikyti planuojant ateities veiklą.

Valdyti auditoriją, krizes.

Šias kompetencijas įgijau dirbdama vadybinį darbą, mokydamasi vadybos kursuose, studijuodama Kauno Vytauto Didžiojo Universitete, dalyvaudama tarptautinių projektų vewikloje.

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote.Gebu naudotis organizacine technika.

Kompetencijas įgijau mokydamasi.

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote.Darbo kompiuteriu įgūdžiai:

·         MS Office 2007, (Outlook, Word, Excel, Access, Power Point);

·         internetas,  informacijos paieška.

Kompetencijas įgijau kursuose, mokydamasi savarankiškai bei iš kolegų.

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote.·         Mėgstu skaityti.

·         Domiuosi psichologija, filosofija.

·         Savarankiška, komunikabili, atsakinga.

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) Nurodykite, ar turite vairuotojo pažymėjimą, ir jeigu taip, kokios kategorijos transporto priemones galite vairuoti.B kategorijos vairuotojo pažymėjimas  nuo 2002 metų.