Kompleksiniai mokymai Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre

Jolanta Paškevičienė, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras bendradarbiaudamas su  Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija  bei Vilniaus verslo kolegija dalyvavo konkurse neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimui 2014 metais gauti. Konkurso tikslas – plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų, taip pat aukštųjų mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimą, skatinti švietimo įstaigas ir mokslo bei studijų institucijas plėsti suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių.

Institucijos parengė Neformalaus suaugusiųjų švietimo programą „Suaugusiųjų švietimo paslaugų tiekėjų andragoginių kompetencijų ugdymas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“ bei laimėjo šį konkursą.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa yra skirta visų dalyvių kvalifikacijai ir  kompetencijoms tobulinti.

            Buvo organizuoti į praktiką orientuoti mokymai šiomis temomis:

  • Įsivertinimas – prielaida mokyklos veiklos tobulinimui;
  • Testų kūrimas Moodle aplinkoje;
  • Mokymosi mokytis kompetencijų plėtojimas.

Mokymų temos susijusios su mokytojo veiklos planavimu bei ugdymo proceso organizavimu, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, nuotolinio mokymo vystymosi bei andragoginių kompetencijų plėtra.

Mokymai vyko mūsų gimnazijoje,  mokėsi kartu visi VSMC pedagoginiai darbuotojai. Mokymų programų turinys ir tematika atitiko VSMC   mokytojų poreikius ir lūkesčius, strateginio plano tikslus ir uždavinius. Tai buvo galimybė įgyti ir tobulinti Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro veiklai svarbias kompetencijas.

Įdomiai organizuotos veiklos buvo tikslingos ir racionaliai paskirstytos. Po šių mokymų mokytojai galės kūrybiškai išbandyti naujus mokymo metodus, įgytas žinias ir įgūdžius taikyti savo profesinėje veikloje, geriausios praktikos patirtimi pasidalinti tarpusavyje ir su kitomis švietimo bendruomenėmis.