Mokymai lietuvių kalbos andragogams

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lina Sirgedienė ir mokytoja metodininkė Vilma Markevičiūtė.

LSMCVA nuolat bendradarbiauja su įvairiomis šalies ir tarptautinėmis institucijomis suaugusiųjų švietimo klausimais. Rengiami projektai, vyksta mobilumo veiklos, organizuojami mokymai vadovams ir andragogams. Šį kartą bendradarbiaujant su UAB „AYUS“ buvo organizuoti  mokymai šalies lietuvių kalbos andragogams.

2014 m. lapkričio 6-7 d. ir 13-14 d. vyko Ugdymo plėtotės centro ir UAB „AYUS“ organizuoti projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ (II-etapas) dalykinių kompetencijų stiprinimo mokymai lietuvių kalbos andragogams. Lietuvių kalbos andragogas – nuolat besimokantis suaugusiųjų mokymo proceso kūrėjas, skatintojas, koordinatorius, patarėjas ir vertintojas. Mokymuose andragogai susipažino su lietuvių kalbos dalyko turinio naujovėmis, analizavo ir diskutavo apie Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašo ir Brandos darbo programos projektų aktualumą ir pritaikomumą mokant suaugusiuosius. Lietuvių kalbos andragogai patobulino integruotų pamokų bei projektinės veiklos organizavimo, edukacinių ir interaktyvių aplinkų kūrimo, vaizdinės medžiagos, žaidimo metodo ir skaitmeninių priemonių taikymo, skaitymo kultūros ugdymo kompetencijas. Buvo kalbama apie suaugusiųjų vertinimo būdus, įsivertinimo svarbą. Mokymų dalyviai dalijosi gerąja patirtimi bei pristatė savo švietimo įstaigų veiklą. Taigi lietuvių kalbos mokymasis gali būti aktyvus, abipusis, teikiantis džiaugsmą bei prasmę tiek mokytojui, tiek besimokančiajam.