Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų vidurinės mokyklos

direktorė Jolanta Čeponaitė

Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos kvietimu rinkomės į vadovų kvalifikacijos seminarą „Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Šiuolaikinės švietimo vadybos politika“. Naudinga ir įdomu buvo paklausyti dr. Estelos Daukšienės apie IKT diegimą švietimo institucijoje. Tomos Lileikienės paskaitoje visi vadovai tapo ekspertais – pamokos vertintojais. Dirbome grupėse, stebėjome nufilmuotą lietuvių kalbos pamoką. Kiekviena grupė vertino pamoką pagal numatytus vertinimo rodiklius. Skirtingų grupių vertinimai skyrėsi, bet diskusijose radome  visiems priimtiną vertinimą. Labai naudinga išgirsti teisės aktų rengėjų komentarus. Šį kartą labai profesionaliai svarbiausius akcentus sudėliojo ŠMM Kokybės užtikrinimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Razmantienė. Ji mums pristatė Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo subtilybes bei vadovų atestacijos pasikeitimus. Seminaro pabaigoje klausėme KTU inžinierinio licėjaus direktoriaus dr. Dainiaus Žvirdausko paskaitos „Lyderystė ir jos vykdymo aktualijos“. Lektorius didelį dėmesį kreipė į bendruomenių vadybą, sprendimų galios paskirstymo tarp bendruomenės narių galimybes ir naudą.

Iš seminaro skirstėmės su naujomis idėjomis, su naujomis mintimis ir džiaugdamiesi susitikimu su senais bičiuliais.