Kvietimas dalyvauti konkurse

Šilutės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorė Žibutė Daukontienė

Kviečiame dalyvauti šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkurse „Aš ir pasaulis“. Konkursas organizuojamas atsiliepiant į 2014 metų suaugusiųjų mokymo savaitės „Gyvybės medis“ iniciatyvas.

Epistolinius rašinius „Laiškas pasauliui“ lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis siųskite iki 2014 m. lapkričio 17 d. adresu rastine@smc.silute.lm.lt.

 

Konkurso nuostatai pridedami

 

Konkurso organizatorius

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras

 

Konkurso partneris

Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija