Baigėsi projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ projekto vykdymas.

 

            2014 m. sausio – gegužės mėnesiais LSMCVA vykdė Ugdymo plėtotės centro projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ suaugusiųjų mokymus pagal 19 modulių 25 savivaldybėse.  Veiklą organizavome Alytaus, Elektrėnų, Molėtų, Vilniaus ir Varėnos savivaldybėse. Mokymų metu buvo perteiktos šios temos: anglų kalba, finansinis suaugusiųjų švietimas, prancūzų kalba, laisvalaikio formos ir saviraiška, psichologinė pagalba, neformalus profesinis mokymas, sveika gyvensena, pilietinis suaugusiųjų švietimas, teisinis raštingumas, problemų sprendimas, verslumo ugdymas, suaugusiųjų meninis ugdymas, suaugusiųjų saugaus eismo mokymas, suaugusiųjų švietimas medija formomis, visuomenės, asmens ir šeimos saugumas.

            Kiekvienoje savivaldybėje dalyvavo ne mažiau kaip po 100 unikalių suaugusiųjų. Šiuo projektu siekėme padidinti suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlą ir prieinamumą bei sudaryti suaugusiems galimybes įgyti naujų kompetencijų, patenkinti individualius suaugusiųjų asmenų mokymosi poreikius.

            Projekto metu buvo plėtojamos mokymosi visą gyvenimą galimybes, atitinkančios besimokančiųjų poreikius, sudarytos sąlygos įvairių poreikių ir gebėjimų žmonėms įgyti ir tobulinti  bendrąsias kompetencijas

            Anketinė apklausa bei tyrimas parodė, jog besimokantieji dalinosi gerąja patirtimi, prasmingai diskutavo, bendravo ir bendradarbiavo, mokėsi dirbti grupėse, diskutavo. Tyrimo išvadose pažymėta, jog pagerėjo besimokančiųjų gyvenimo kokybę, jiems lengviau tapo integruotis į šiuolaikinę visuomenę.