Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla baigė vykdyti Nordplus Adult programos projektą „Kaip paskatinti suaugusįjį mokyti suaugusįjį“ (Nr. AD-2012_1a-28886)

          Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla (tuomet dar Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras) 2012 metais kartu su partneriais iš Latvijos ir Švedijos pradėjo vykdyti Nordplus Adult programos projektą Kaip paskatinti suaugusįjį mokyti suaugusįjį“ (Nr. AD-2012_1a-28886). Projekte dalyvavo Latvijos Edukacinių inovacijų diegimo centras,  SIA „BUTS“, Talsi regiono suaugusiųjų mokymo centras ir Švedijos Falkenberg suaugusiųjų kompetencijų plėtros centras.

Įgyvendinant Nordplus Adult programos projektą Kaip paskatinti suaugusįjį mokyti suaugusįjį“ (Nr. AD-2012_1a-28886) buvo siekiama sustiprinti suaugusiųjų formalaus ir neformalaus mokymo kompetencijas ir skatinti suaugusiųjų mokymą ir mokymąsi,  prisitaikant prie modernėjančios visuomenės iššūkių, sutelkiant dėmesį į mokytojų motyvaciją bei mokytojų ir mokinių tarpkultūriškumą. Šie tikslai pasiekti atliekant įvairias veiklas. Buvo kaupiami gerosios patirties pavyzdžiai, atliekamos atvejo analizės visų šalių institucijose ir jų sklaida, mokytojų bei mokinių apklausos, tyrimas, kuriuo buvo bandoma išsiaiškinti mokytojo motyvacijos skatinimo būdus.

Nordplus Adult programos projekto Kaip paskatinti suaugusįjį mokyti suaugusįjį“ (Nr. AD-2012_1a-28886) pirmasis susitikimas įvyko Kėdainiuose. Projekto partneriai iš Latvijos  ir Švedijos susipažino su Kėdainių miesto istorija, kultūra, pramogomis ir susitelkė intensyviam darbui tuomet dar Kėdainių suaugusiųjų mokymo centre.  Visi dalyvavo seminare, kurį vedė LSŠA  atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk. Lektorė pranešime „Suaugusiųjų mokytojas šiandien: iššūkiai-sunkumai-pasiekimai“ pateikė motyvacijos apibrėžimus, mokymosi  priežastis, iššūkius, sunkumus ir pasiekimus, pasidžiaugė, kad  „Suaugusiųjų švietėjų būrys išaugo ir tapo jėga!“ Projekto partneriai iš Latvijos  ir Švedijos dalijosi mintimis apie savo institucijas ir pristatė atliktus tyrimus, kuriais buvo siekiama išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais andragogai susiduria savo darbe.

Antrasis susitikimas vyko Rygoje. Projekto dalyvius iš Švedijos ir Lietuvos maloniai priėmė SIA „BUTS“, Edukacinių inovacijų diegimo ir Talsi regiono suaugusiųjų mokymo centrai. Susipažinę su senąja Ryga, svečiai iš Lietuvos ir Švedijos dalyvavo latvių organizuotame seminare, kuriame buvo pristatytas neformalaus švietimo ratifikavimas Latvijoje ir Europos kontekste. Antrajame susitikime buvo nuspręsta, kad galutinis ir pagrindinis projekto rezultatas bus knyga.

Trečiasis Nordplus Adult programos projekto Kaip paskatinti suaugusįjį mokyti suaugusįjį“ (Nr. AD-2012_1a-28886) susitikimas vyko  Švedijoje, Falkenberg mieste. Švedai svečius ne tik supažindino su Falkenberg miestu, bet suorganizavo dar tris mokomuosius vizitus ir pristatė mokomąją bazę, skirtą suaugusiųjų ir imigrantų mokymui. Supažindino, kaip rengiami statybininkai, elektrikai, šaltkalviai, automechanikai ir virėjai-padavėjai.

Partneriai iš Švedijos, Latvijos ir Lietuvos aptarė projekto rezultatus ir galutinę metodologinės priemonės versiją, ją koregavo ir parengė spausdinimui.

Vienas iš pagrindinių ir svarbiausių projekto rezultatų yra parengta metodinė knyga Kaip paskatinti suaugusįjį mokyti suaugusįjį“ (ISBN 978-609-8126-10-5). Knygoje aprašytas tarptautinis tyrimas, lyginamoji bei SSGG analizė.

Tyrime dalyvavo daugiau kaip 300  respondentų iš Lietuvos, Latvijos ir Švedijos. Apklausai atlikti buvo sukurta internetinė platforma. Atliekant tyrimą, buvo siekiama identifikuoti iššūkius ar problemas, su  kuriomis susiduria mokytojai-andragogai tiek nacionaliniu, tiek instituciniu, tiek profesiniu ir asmeniniu lygmeniu. Išanalizavę gautus rezultatus, projekto dalyviai ir knygos autoriai pateikė rekomendacijas, kaip galima plėtoti suaugusiųjų mokymą ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Švedijoje. Bendradarbiaudami ir atlikdami numatytas veiklas, projekto dalyviai patobulino bendrakultūrinę bei profesinę kompetencijas, pagilino kalbos žinias.

Įgyvendinant Nordplus Adult programos projektą Kaip paskatinti suaugusįjį mokyti suaugusįjį“ (Nr. AD-2012_1a-28886) sustiprėjo asmeniniai ir profesiniai ryšiai tarp šalių partnerių. Paskutiniame susitikime projekto dalyviai ne tik džiaugėsi įgyta patirtimi, projekto rezultatais, bet sutarė ir ateityje glaudžiai bendradarbiauti tiek vykdant projektus, tiek tobulinant institucijų veiklas.