Gerosios patirties sklaida Vilniuje

lietuvių kalbos ir literatūros vyr.mokytoja Nelda Pilkienė

Lapkričio 27 d. VSMC įvyko Ugdymo plėtotės centro (UPC) organizuotas šalies renginys „Suaugusiųjų ugdymo praktinė metodinė patirtis“. Įvadinį žodį tarė Saulius Samulevičius, UPC Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyriaus vedėjas, dalyvius sveikino Natalja Kimso, VSMC direktorė. Svečiavosi Utenos „Dauniškio“ gimnazijos, Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos, Švenčionių rajono, Švenčionėlių antrosios vidurinės mokyklos, Vilniaus Petkevičaitės Bitės suaugusiųjų vidurinės mokyklos ir „Varpo“ suaugusiųjų vidurinės mokyklos administracijos atstovai ir mokytojai.

Renginyje savo praktine metodine patirtimi dalinosi Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos ir mūsų centro atstovai. „Židinio“ prelegentai kalbėjo apie Etninės kultūros ugdymą; integruotą vokiečių ir lietuvių kalbos pamoką; informacinių technologijų panaudojimą ir kompetencijų ugdymą matematikos pamokoje bei teatro metodų panaudojimą ugdyme. VSMC mokytojai supažindino su įvairiais mūsų centro veiklos aspektais ir skaitė pranešimus: „Besimokančios organizacijos sėkmės formulė“, „Mokinių poreikių tenkinimas – pagalbos mokiniui tarnybų veiklos prioritetas“, „Netradicinio ugdymo proceso kūrimas taikant aktyvius mokymo metodus“, „Lietuvių ir užsienio kalbų mokymas diferencijuojant ir individualizuojant užduotis“, „Projektinė veikla – suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas“, „Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas taikant šiuolaikines technologijas“.

Dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusiją, džiaugėsi ir dėkojo už turiningai praleistą laiką. Jų nuomone, šis renginys – puikus gerosios patirties sklaidos pavyzdys.