Suaugusiųjų ugdymo inovatyviosios praktinės metodinės patirties sklaida Kėdainiuose

 Gruodžio 4 d. Ugdymo plėtotės centro Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyriaus ir Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos iniciatyva Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje vyko inovatyviosios praktinės metodinės patirties paieška ir sklaida.

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos suaugusiųjų ugdymo praktinės metodinės patirties pristatymo seminare dalyvavo Ugdymo plėtotės centro Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyriaus vedėjas Saulius Samulevičius, metodininkė Alvyda Ažubalytė, Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistas Rytas Tamašauskas, kolegos iš Kauno, Garliavos, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių. Susirinkusiuosius pasveikino ir sėkmingo darbo palinkėjo mokyklos Neformaliojo skyriaus mokinės, padainavusios tris nuostabias dainas, kurios priminė artėjančias šventes ir dalijimosi svarbą. Svečiai iš Ugdymo plėtotės centro taip pat pasveikino susirinkusiuosius, dėkojo už puikią pradžios nuotaiką ir padovanoję naujausių andragoginių knygų pakvietė dalintis patirtimi.

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius Dangiras Kačinskas pradėjo seminarą mokyklos pristatymu: apžvelgė istorijos kelią, supažindino su mokyklos struktūra, mokinių skaičiaus kaita. Apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tik įsikūrusio Kėdainių TAU veiklą pasakojo Jūratė Vaitonienė, sveikos gyvensenos mokytoja metodininkė, Kėdainių TAU administratorė, o parengtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo kultūros renginių programas, sėkmingai organizuotus renginių ciklus, jų svarbą apžvelgė Aldona Šliažaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Jadvyga Sudikienė, Suaugusiųjų skyriaus klasių kuratorė, kalbėjo apie netradicines mokymo(si) erdves, jų panaudojimą suaugusiųjų ugdymo procese, o inovatyviųjų mokymo(si) metodų taikymą matematikos, etikos, lietuvių ir rusų kalbų, istorijos pamokose suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui pristatė Suaugusiųjų skyriaus vedėja Olga Zaborskienė. Kūrybiško mokymo(si) galimybes apžvelgė Suaugusiųjų skyriaus socialinė pedagogė Jurgita Verseckaitė, ugdymą karjerai – Neringa Kapočienė, ugdymo karjerai koordinatorė. Susirinkusiuosius sudomino alternatyvaus ugdymo, produktyviojo ir ikiprofesinio mokymo(si) taikymas, apie kurį kalbėjo Gitana Stasytienė, Jaunimo skyriaus vedėja. Nuo rugsėjo mėnesio Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla „paveldėjo“ reorganizuotos Mikalojaus Daukšos pagrindinės mokyklos muziejų. Jolanta Pupkevičienė, muziejaus vadovė, pristatė jo veiklą ir perspektyvas. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos suaugusiųjų ugdymo praktinės metodinės patirties pristatymo seminaras žiedinės kompozicijos renginys, nes pradėjęs mokyklos direktorius Dangiras Kačinskas ją ir užbaigė vainikuodamas projektinės veiklos pristatymu.

Susirinkusieji į Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos suaugusiųjų ugdymo praktinės metodinės patirties pristatymo seminarą buvo aktyvūs klausytojai, nepašykštėjo pranešėjams klausimų, provokuodavo diskusijas, nes visi vienokią ar kitokią patirtį turi suaugusiųjų ugdymo srityje.

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla dėkoja Ugdymo plėtotės centro Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyriaus ir Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijai už iniciatyvą, už misiją „inventorizuoti“ kasdienius darbus ir didžiųjų švenčių laukimo laikotarpiu pasidalinti gerąja patirtimi su Kauno regiono kolegomis.