Visuotinis LSMCVA narių ataskaitinis susirinkimas

Kauno suaugusiųjų mokymo centre š.m. lapkričio 20 d. vyko LSMCVA visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas. Šį kartą asociacijos nariai susirinko aptarti 2012-2013 metų veiklos planą bei finansinę ataskaitą, planavo 2014 metų veiklą. Susirinkime buvo konstatuota, jog 2012-2013 m. asociacija kreipėsi į įvairias valdžios institucijas dėl norminių teisės aktų projektų rengimo susijusių su formaliuoju ir neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, ginė savo narių profesinius ir socialinius interesus. Nariai bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje bei su kitomis šalies ir tarptautinėmis suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo organizacijomis, plėtojo tarptautinius ryšius, rengė projektus bei vykdė įvairias su suaugusiųjų švietimu susijusias veiklas.

             Visuotinio narių susirinkimo metu buvo balsuojama dėl naujo valdybos nario rinkimo iš asociacijos ir valdybos narių išstojus Vilniaus “Akiračio” suaugusiųjų vidurinės mokyklos direktorėi Ritai Lūžienei. Jonavos suaugusiųjų švietimo centro direktorius Vytas Vaicekauskas išrinktas valdybos nariu vietoje pasitraukusios R.Lūžienės.        

            LSMCVA nariai priėmė 2014 – 2017 m. strategiją, kurią pristatė asociacijos valdybos narys Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktorius Vitalijus Vėteris. Savo patirtimi pasidalino Lietuvos distancinio mokymo asociacijos prezidentė Danguolė Rutkauskienė bei pristatė nuotolinio mokymosi perspektyvas formaliajame suaugusiųjų švietime. Planuojama pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su šia asociacija bei suteikti visų suaugusiųjų mokyklų, gimnazijų ir mokymo centrų mokiniams galimybę mokytis nuotolinių būdu.