Lietuvių kalbos vyr.mokytoja Nelda Pilkienė

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro 20-mečio šventė

Saulėtą  spalio 29 dieną mūsų centras šventė 20-ties metų jubiliejų. Šventė prasidėjo netradiciškai – mokyklą aplankė garbus svečias dominikonas brolis Pijus. Br. Pijus palaimino mūsų gimnaziją, sakydamas, jog pastatas tik tada įgauna dvasią, kai jame žmonės dirba iš visos širdies. Visus sužavėjo ir įkvėpė br. Pijaus  prasminga kalba.

Renginyje skambėjo daug gražių sveikinimų.  VSMC direktorė Natalja Kimso nuoširdžiais  žodžiais sveikino bendruomenės narius, įteikdama padėkos raštus. Darbuotojai, savo ruožtu, sveikino direktorę ir linkėjo daug jėgų ir kantrybės vedant gimnaziją  pirmyn.  Centro tarybos pirmininkė Birutė Kubilinskienė perskaitė oficialius sveikinimus, gautus jubiliejaus proga. Mūsų centrą pasveikino ir Seimo  pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė.

Šventiniame koncerte  skambėjo daug gražių muzikinių kūrinių, kuriuos atliko esami ir buvę gimnazijos mokiniai bei darbuotojų vaikai ir anūkai. Mūsų svečiui ir koncerto dalyviams  buvo įteiktos VSMC firminės dovanėlės. Tai buvo graži šventė, kurioje visi pajuto, kokia laimė dirbti draugiškoje  ir  vieningoje bendruomenėje.