Jonavos SŠC veiklos pristatymas Ugdymo plėtotės centre

Jonavos SŠC direktorius Vytas Vaicekauskas

 

Ugdymo plėtotės centro (UPC) Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyrius 2013 m. lapkričio 12 d. organizavo Jonavos suaugusiųjų švietimo centro metodinį susitikimą – praktinės patirties pristatymą Vilniuje. Susitikime dalyvavo UPC specialistai, skyrių vedėjai, Vilniaus Suaugusiųjų mokymo centrų atstovai.

 

Jonavos suaugusiųjų švietimo centras – daugiafunkcinis centras. Apie Jonavos suaugusiųjų švietimo centro veiklos organizavimo ypatumus kalbėjo direktorius Vytas Vaicekauskas. Bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo dermę centre pristatė Vaidas Dranseika. Apie rajono mokytojų ir Jonavos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų Mokymosi visą gyvenimą galimybes informavo Irena Lauciuvienė ir Regina Gudonavičienė.

 

 

Diskusijose dalyvavo UPC Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyriaus vedėjas Saulius Samulevičius, Suaugusiųjų ugdymo skyriaus metodininkė Alvyda Ažubalytė, projektų vadovai, įvairių veiklų ekspertai, mokymo centrų vadovai. Apibendrinta Jonavos Suaugusiųjų švietimo veikla buvo pasiūlyta pristatyti respublikiniame renginyje.