2013 m. rugsėjo mėn.

Institucijos pavadinimas

Vykdomi mokymai, kursai

Tikslinė grupė
(andragogai, besimokantys suaugusieji ir kt.)

Mokama / nemokama
(taip / ne)

Atsakingas asmuo

Telefonas

El. paštas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Pilietinio ugdymo mokymai.
Ugdymo plėtotės centro projektas
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“, Nr. VP1–2.2.-ŠMM-06-V-02–002

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys

Ne

Eimutis Arbutavičius

(8 315) 77 069

ajsm@jaunimas.alytus.lm.lt

Finansinio švietimo mokymai.
Ugdymo plėtotės centro projektas
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“, Nr. VP1–2.2.-ŠMM-06-V-02–002

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys

Ne

Eimutis Arbutavičius

(8 315) 77 069

ajsm@jaunimas.alytus.lm.lt

Meninės saviraiškos mokymai.
Ugdymo plėtotės centro projektas
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“, Nr. VP1–2.2.-ŠMM-06-V-02–002

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys

Ne

Eimutis Arbutavičius

(8 315) 77 069

ajsm@jaunimas.alytus.lm.lt

Laisvalaikio formų mokymai.
Ugdymo plėtotės centro projektas
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“, Nr. VP1–2.2.-ŠMM-06-V-02–002

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys

Ne

Eimutis Arbutavičius

(8 315) 77 069

ajsm@jaunimas.alytus.lm.lt

Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras

Seminaras „Sveikatos stiprinimas. Sveikos gyvensenos skatinimas. Širdies kraujagyslių ligų prevencija“

Besimokantys suaugusieji, ikimokyklinių įstaigų specialistai

Ne

Mindaugas Libikas

(8 45) 58 7011

direktorius@smc.panevezys.lm.lt

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Anglų kalba, A1 (elementary) lygis

Besimokantys suaugusieji

Taip

Jovita Čeičienė

8 650 13 186

rsmcjovita@gmail.com

Anglų kalba,
A2 (pre-intermediate) lygis

Besimokantys suaugusieji

Taip

Jovita Čeičienė

8 650 13 186

rsmcjovita@gmail.com

Anglų kalba A1 (elementary) lygis

Besimokantys suaugusieji

Taip

Violėta Deksnienė

8 683 04 370

rsmcdeksniene@gmail.com

Anglų kalba,
A2 (pre-intermediate) lygis

Besimokantys suaugusieji

Taip

Violėta Deksnienė

8 683 04 370

rsmcdeksniene@gmail.com

Merginų ansamblis

Besimokantys suaugusieji

Ne

Jonas Ališauskas

8 618 65 078

rsmcalisauskas@gmail.com

Suaugusiųjų pilietinio ugdymo, finansinio švietimo, meninės saviraiškos ugdymo ir laisvalaikio formų mokymai

Besimokantys suaugusieji

Ne

Jovita Čeičienė,
Dalia Gražienė,
Vytautas Daščioras

 

rsmcjovita@gmail.com

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras

Lietuvių kalba ir literatūra tautinėms mažumoms, I–IV grupės

Besimokantys suaugusieji

Taip

Oksana Ziminskaja

(8 5) 279 0644

oksana.ziminskaja@vsmc.lt

Anglų kalba, A1, A1–A2 , A2, A2–B1, B1 lygiai, I–V grupės

Besimokantys suaugusieji

Taip

Oksana Ziminskaja

(8 5) 279 0644

oksana.ziminskaja@vsmc.lt

Vokiečių kalba, A2 lygis, I grupė

Besimokantys suaugusieji

Taip

Oksana Ziminskaja

(8 5) 279 0644

oksana.ziminskaja@vsmc.lt

Rusų kalba, A2 lygis, I grupė

Besimokantys suaugusieji

Taip

Oksana Ziminskaja

(8 5) 279 0644

oksana.ziminskaja@vsmc.lt

Dailės būrelis „Tapyba“

Besimokantys suaugusieji

Ne

Jonė Paulauskienė

(8 5) 279 0644

jone.paulauskiene@vsmc.lt

Dailės būrelis „Grafika“

Besimokantys suaugusieji

Ne

Jonė Paulauskienė

(8 5) 279 0644

jone.paulauskiene@vsmc.lt

Europos Sąjungos kalbos (kalbų kompetencijų ugdymas)

Andragogai ir besimokantys suaugusieji

Ne

Oksana Ziminskaja

(8 5) 279 0644

oksana.ziminskaja@vsmc.lt