UPC ir LCMCVA partnerystė. Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro metodinis seminaras Panevėžio regiono andragogams ,,Inovatyvioji suaugusiųjų ugdymo patirtis poreikiai ir galimybės“.

 

V.Ališauskienė, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorė, LSMCVA valdybos narė

 

Šių metų spalio 7 dieną Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre vyko metodinis seminaras Panevėžio regiono andragogams ,,Inovatyvioji suaugusiųjų ugdymo patirtis poreikiai ir galimybės“.

Seminarą organizavo Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija ir Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. Seminare dalyvavo Biržų Aušros gimnazijos, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro andragogai, Ugdymo plėtotės centro specialistai ir Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos valdybos atstovai.

Ugdymo plėtotės centro Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyriaus vedėjas Saulius Samulevičius pristatė skyriaus naujoves, įteikė skaitmeninių mokymo priemonių skirtų suaugusiųjų neformaliajam švietimui.

RSJMC lietuvių kalbos vyr. mokytoja Alina Rudokienė pasidalijo patirtimi ,, Naujų kūrybiškų erdvių panaudojimu bendrųjų kompetencijų plėtotei lietuvių literatūros ir kultūros pamokose“. Mokinių karjeros valdymo kompetencijų ugdymo patirtimi dalijosi RSJMC karjeros koordinatorė Dalia Gražienė. Dailės mokytojas metodininkas Vytautas Daščioras seminaro dalius supažindino su Rokiškio miesto edukacinėmis erdvėmis ir jų panaudojimo galimybėmis ugdymo procese.