Nordplus projekto „Motyvuotas, kūrybiškas ir modernus mokytojas – sėkmingo suaugusiųjų mokymosi proceso pagrindas“ partnerių susitikimas Rygoje

Vilma Račaitienė
Kauno suaugusiųjų mokymo centras

2013 m. Spalio 7-11 dienomis Rygoje vyko LSMCSVA įgyvendinamo ŠMPF finansuojamo NORDPLUS ADULT projekto „Motyvuotas, kūrybiškas ir modernus mokytojas – sėkmingo suaugusiųjų mokymosi proceso pagrindas“ parnerių susitikimas. Susitikime LSMCVA atstovavo projekto koordinatorė Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės Bitės suaugusiųjų mokymo centro etikos mokytoja Kristina Martinavičiūtė ir Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Račaitienė.

Susitikimo metu priimančiosios organizacijos – Rygos Raina 8-tosios vakarinės (pamaininės) vidurinės mokyklos mokytojai pasidalino darbo su kurčiaisiais ir neprigirdinčiaisiais patirtimi. Šioje mokykloje, atsižvelgiant į kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokinių poreikius, mokymas organizuojamas integruojant mokinius su specialiaisiais poreikiais į bendrąsias klases. Mokykloje įgyvendinamas naujai atvykusių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokinių integracijos į mokyklos bendruomenę modulis paremtas socialinių įgūdžių lavinimu panaudojant dramos užsiėmimus. Projekto parneriams iš Islandijos, Norvegijos, Lietuvos ir Švedijos ne tik buvo sudarytos galimybės stebėti dramos užsiėmimus, bet ir aktyviai dalyvauti bei tobulinti savuosius neverbalinio bendravimo įgūdžius. Mini konferencijos metu svečiai mokyklos bendruomenei pristatė partnerių šalių švietimo sistemas bei atstovaujamas institucijas, užsimezgė diskusijos siekiant palyginti skirtingų šalių švietimo sistemas bei aptikti bendrumus, mokiniai siekė atrasti naujas ir naudingas mokymosi perspektyvas.

Vizito Rygoje metu svečiai ir mokyklos bendruomenės nariai vyko į Priekulės valstybinį žemės ūkio technikumą, aplankė Latvijos šiaurinėje dalyje, Vidžemėje, vaizdingose apylinkėse Gaujos nacionalinio parko teritorijoje įsikūrusį Cėsio (Cēsis) miestą, dalyvavo kultūrinėje edukacinėje programoje.

Šis susitikimas – tai pirmasis partnerių susitikimas, tad projekte numatytas pasiekti rezultatas – mokytojų kvalifikacijos tobulinimas tęsis aplankant kitas projekto partnerių institucijas bendraujant ir bendradarbiaujant.