LSMCVA pirmininkė Natalja Kimso

            Projektinė veikla – vienas iš mūsų asociacijos prioritetų. Siekiant bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti partnerystės ryšius šalyje ir už jos ribų nuolat rengiami projektai įvairiems paramos fondams ir institucijoms. Šiomis dienomis asociacija gavo teigiamą atsakymą dėl laimėto vienerių metų Nordplus mokytojų mainų ir kvalifikacijos tobulinimo projekto “Motyvuoti, išsilavinę, kūrybingi ir modernūs mokytojai – sėkmingo suaugusiųjų mokymosi proceso pagrindas”.

            Šio projekto esmė – suaugusiųjų švietėjų mobilumas, kvalifikacijos tobulinimas, diskusijos. Vykdant projektą visi dalyvaujantys mokytojai bus mokomi pagrindinių sričių tam, kad kiekvienas dalyvis taptų labiau motyvuotas, kūrybingas, įvaldęs modernius suaugusiųjų mokymo metodus. Sieksime gerinti suaugusiųjų mokymosi procesą. Dalyvaujantys mokytojai projekto partnerių institucijose susipažins su teorinėmis žiniomis, atliks praktines užduotis, stebės pamokas ir jas aptars, grįžę dalyviai skleis informaciją asociacijos nariams, taikys modernius mokymosi metodus savo institucijose.  

            Pagrindinis projekto tikslas – keistis patirtimi ir mokyti suaugusiųjų mokytojus taikyti naujus mokymo metodus, įgyti kompetencijas, tobulinti ir gilinti suaugusiųjų mokytojų žinias, susipažinti su įvairiomis švietimo sistemomis, Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo įstaigų kultūrą.

            Šis projektas suteiks galimybę suaugusiųjų švietimo srityje veikiančių institucijų mokytojams įgyti naujų žinių ir gebėjimų, atnaujinti įvairių dėstomų dalykų medžiagą, kurti naujų mokymosi kursų pasiūlą, koreguoti ugdymo programas, keistis gerąja patirtimi, kurti naujų institucinių ryšių tarp Šiaurės ir Baltijos šalių ateityje.

            Projekto metu dalyvaujantiems mokytojams bus skaitomos paskaitos apie įvairias švietimo sistemas. Mokytojai diskutuos suaugusiųjų mokymo metodikos bei didaktikos klausimais, lankysis suaugusiųjų švietimo institucijose, bendraus su kolegomis iš kitų šalių, dalinsis patirtimi. Visos projekto veiklos yra orientuotos į suaugusiųjų švietėjų darbo ir institucijų veiklos gerinimą per  bendravimą, bendradarbiavimą ir partnerių sąveiką.

            Projekto partneriai yra pasiruošę mokytis vieni iš kitų, suvienyti jėgas siekiant tenkinti   poreikius šiuolaikinėje iššūkių visuomenėje.