KVIEČIAME DALYVAUTI  MOKYMUOSE SOCIALINĘ ATSKIRTĮ JAUČIANČIUS ASMENIS

 

Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija įgyvendindama Ugdymo plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ organizuoja socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų bendrųjų kompetencijų mokymus 11-oje (Alytaus r., Anykščių r., Druskininkų r., Ignalinos r., Rokiškio r., Šalčininkų r., Švenčionių r., Utenos r., Varėnos r., Vilniaus m, Zarasų r.) savivaldybių 2013 m. liepos, rugsėjo, spalio mėnesiais.

Tikslinė grupė – socialinę atskirtį jaučiantys suaugę asmenys (tai – neįgalūs asmenys, moterys, auginančios vaikus; asmenys, gyvenantys kaimiškose ir / arba nutolusiose vietovėse ar kitose socialiai apleistose teritorijose; suaugusieji, neįgiję pagrindinio išsilavinimo; asmenys, susiduriantys su mokymosi sunkumais ir / arba nedalyvaujantys švietime ir mokyme; anksti iš švietimo sistemos pasitraukę asmenys; tautinės ir kultūrinės mažumos; imigrantai, prieglobsčio prašantys ir jį gavę užsieniečiai; įkalinimo įstaigose esantys ir iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys).

Vilniuje mokymai vyks liepos mėnesį, kitose savivaldybėse – 2013 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais (datos bus tikslinamos vėliau, vietinėje spaudoje).

 

Programa – mokymų metu dalyviai susipažins su suaugusiųjų laisvalaikio formomis, suaugusiųjų meninės saviraiškos ugdymu, suaugusiųjų pilietiniu ugdymu ir suaugusiųjų finansiniu švietimu.

 

Mokymų dalyviams rengiami pietūs ir viena kavos pertrauka.

 

Kiekvienoje savivaldybėje bus renkamos po 3 grupes, Vilniuje – 4 grupės. Vienos grupės dalyvių skaičius – 25 asmenys.

 

Mokymus apmoka ES Socialinis Fondas. Baigus mokymus bus išduodamas pažymėjimas.

 

Registracija savivaldybėse vyks šiais telefonais:

Alytaus r. tel. (8 315) 77409;

Anykščių r. tel. (8 381) 58142;

Druskininkų r. tel. (8 313) 51853;

Ignalinos r. tel. (8 386) 52072;

Rokiškio r. tel. (8 458) 52949;

Šalčininkų r. tel. (8 5) 275 1577;

Švenčionių r. tel. (8 387) 66 372;

Utenos r. tel. (8 389) 61719;

Varėnos r. tel. (8 310) 31232;

Vilniaus m. tel. (8 5) 275 1577;

Zarasų r. tel. (8 385) 51785.