Suaugusiųjų švietimo laidos „Mokytis niekada nevėlu“.
 
Visą vasarą  per „Pūko“ radijo stotį bus transliuojamos suaugusiųjų švietimo laidos „Mokytis niekada nevėlu“  Darbo dienomis jų klausytis galima prieš 8.00 valandos ryto žinias.
Radijo laidose bus kalbama apie teisinį švietimą, sveiką gyvenseną, alkoholizmo prevenciją, psichologinę pagalbą, laisvalaikį ir saviraišką, verslumo ugdymą ir nedarbo prevenciją, neformaliojo suaugusiųjų švietimo galimybes.Numatyta sukurti ir transliuoti 60 edukacinių radijo laidų, kuriose bus nagrinėjamos temos aktualios socialinės atskirties grupėms. Tikimasi, jog radijo laidos sudomins vyresnio amžiaus žmones, su nedarbu susiduriančius asmenis, moteris, kurios ilgą laiką nedirba dėl vaiko priežiūros atostogų, anksti iš švietimo sistemos iškritusius asmenis, su priklausomybės ligomis susiduriančius žmones ir jų artimuosius, kitus socialinės atskirties prevencijos tematika besidominčius asmenis.
Radijo laidos transliuojamos įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.