Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos vykdomo Grundtvig mokymosi

partnerystės projekto „AWAKE“ partnerių baigiamasis susitikimas Latvijoje

 

Kristina Martinavičiutė

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė

            2013 birželio 05 – 09 dienomis komanda iš Lietuvos vyko į tarptautinį Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „AWAKE“ („Senėkime aktyviai besimokydami“) partnerių susitikimą Latvijoje, Jelgavos mieste. Šiame projektiniame susitikime Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijai atstovavo Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro darbuotojai: projektų koordinatorė, mokytoja, psichologė Kristina Martinavičiutė, centro tarybos pirmininkė Rasa Dauguvietytė ir anglų kalbos mokytoja Janina Maldžiūtė.

            Projektiniame susitikime dalyvavo, projekto rezultatus apibendrino ir patirtimi dalijosi partneriai iš Rumunijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos. Projekto partneriai lankėsi Jelgavos Universitete, kuriame vyko trijų skirtingų tarptautinių Grundtvig projektų partnerių konferencija, šios konferencijos metu kiekvieno projekto koordinatoriai pristatė savo projektą, buvo diskutuojama apie įgyvendintas veiklas, o visos konferencijoje dalyvavusios organizacijos turėjo galimybę savo kontaktus bei idėjas pristatyti „kontaktų mugėje“.

            Visa projektinė komanda lankėsi Jelgavos senjorų klube, susipažino su klubo veikla, projektais, kartu diskutavo kaip sėkmingiau pritraukti įvairias organizacijas į projektinę veiklą, aktyvinti senjorų mokymąsi savo šalyse. Šeimininkai surengė priėmimą Jelgavos savivaldybėje, kurioje visi projekto partneriai apibendrino projekto rezultatus savo šalyse, vyko aktyvios diskusijos, darbas grupėse. Kadangi šis projektinis susitikimas yra paskutinis, keitėmės idėjomis kaip sėkmingiau skleisti projekto idėjas bei produktus ir kokius kitus projektus būtų galima įgyvendinti partneriams kartu.

Darbas grupėse: kūrybiškas naujų projekto idėjų generavimas.

Pristatome darbo grupėse rezultatus.