2013 m. birželio 26 d. LSMCVA projektų koordinatorė Asta Stankevičienė dalyvavo Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos surengtoje konferencijoje švietimo finansavimo bei pedagogų darbo sąlygų klausimais, kuri vyko LR Seime. Konferencijoje dalyvavo LR Seimo nariai, LR ŠMM ministras D. Pavalkis bei kiti švietimo atstovai. Po konferencijos pasiūlyta pasirašyti LR Darbo partijos frakcijos, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos konferencijos „Lietuvos švietimas – šalies prioritetas ir jo identifikavimo bei įteisinimo problemos“ rezoliuciją, kurioje siūloma: keisti pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo aprašą; siekti grąžinti mėnesinės bazinės algos dydį į prieškrizinį lygį, didinti mokytojams, turintiems 20 ir 25 metų darbo stažą, darbo užmokestį; padidinti ikimokyklinio ugdymo tikslinio valstybės finansavimo valandas iki 8 valandų; siūloma mažinti mokinių skaičių klasėse bei mokinių grupėse; pakartotinai teikti LR Seimui projektą dėl pedagogų pensinio amžiaus paankstinimo 5 m.; nustatyti švietimo įstaigų vadovų veiklos kadencijų skaičių; nepanaudotas tikslinės dotacijos lėšas palikti švietimo sistemoje bei kt.