2013 m. birželio 26 d. LSMCVA projektų koordinatorė Asta Stankevičienė dalyvavo LR ŠMM organizuotame renginyje, skirtame švietimo ir mokslo prioritetų, uždavinių ir veiklų 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui, aptarti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo bei profesinio mokymo srityse. LR ŠMM atiteks 2 iš 11 Lietuvos pasirinktų veiksmų programų prioritetų: mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas bei visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas.