Institucijos pavadinimas

Vykdomi mokymai, kursai

Tikslinė grupė
(andragogai, besimokantys suaugusieji ir kt.)

Mokama / nemokama
(taip / ne)

Atsakingas asmuo

Telefonas

El. paštas

Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centras

Kompiuterinio raštingumo kursai pažengusiesiems (13 gr.)

Akmenės rajono bendruomenė

Ne

Birutė Baltutienė

(8 425) 56 833

psc@akmene.lt

Kompiuterinio raštingumo kursai pažengusiesiems (14 gr.)

Akmenės rajono bendruomenė

Ne

Birutė Baltutienė

(8 425) 56 833

psc@akmene.lt

Kompiuterinio raštingumo kursai pažengusiesiems (15 gr.)

Akmenės rajono bendruomenė

Ne

Birutė Baltutienė

(8 425) 56 833

psc@akmene.lt

Kompiuterinio raštingumo pradmenų kursai (12 gr.)

Akmenės rajono bendruomenė

Ne

Birutė Baltutienė

(8 425) 56 833

psc@akmene.lt

Gerosios patirties sklaida. „Sveikatingumo metų renginių organizavimas ir viešinimas. Aktyvaus poilsio organizavimas“

Akmenės rajono kultūros mokytojai

Ne

Birutė Baltutienė

(8 425) 56 833

psc@akmene.lt

Jonavos suaugusiųjų švietimo centras, Kvalifikacijos tobulinimo filialas

Seminaras „Efektyvus pamokos planavimas: klasės valdymas, aktyvūs metodai, įsivertinimas ir refleksija“

Andragogai

Ne

Vytautas Riaubiškis

(8 349) 56055

jonssc@takas.lt

Kursai „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinė sauga“

Tarnautojai ir darbuotojai

Taip

Vytautas Riaubiškis

(8 349) 56055

jonssc@takas.lt

Plungės suaugusiųjų švietimo centras

Šiuolaikinės karjeros samprata – ugdymas karjerai bendrojo lavinimo mokyklose

Pedagogai

Ne

Vida Mylimienė

(8 448) 52 038
(8 611) 34 894

plungessuaug@gmail.com

Unikalus Žemaičių Kalvarijos krašto istorinis paveldas

Bibliotekininkai

Ne

Laima Galvanauskienė

(8 448) 52 038
(8 611) 34 894

plungessuaug@gmail.com

Aplinkos, auklėjimo ir visuomenės įtaka vaikų emocinei sveikatai

Anglų kalbos mokytojai

Taip

Laima Galvanauskienė

(8 448) 52038
(8 611) 34894

plungessuaug@gmail.com

Kaip sudominti mokinį matematika ir stiprinti jo mokymosi motyvaciją

Matematikos mokytojai

Ne

Vida Mylimienė

(8 448) 52 038
(8 611) 34 894

plungessuaug@gmail.com

Gamtos mokslų mokytojų ugdymos(si) aplinkų kūrimo kompetencijų tobulinimas

Gamtos mokslų mokytojai

Taip

Laima Galvanauskienė

(8 448) 52 038
(8 611) 34 894

plungessuaug@gmail.com

Konfliktų ir streso valdymas mokykloje

Pedagogai

Taip

Vida Mylimienė

(8 448) 52 038
(8 611) 34 894

plungessuaug@gmail.com

Kai kalba „miega“

Spec. pedagogai-logopedai, ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, dirbantys su vaikais iki 3 metų

Taip

Vida Mylimienė

(8 448) 52 038
(8 611) 34 894

plungessuaug@gmail.com

Alternatyvios energijos tausojamasis vartojimas

Gamtos mokslų mokytojai

Ne

Laima Galvanauskienė

(8 448) 52 038
(8 611) 34 894

plungessuaug@gmail.com

Lietuvos inteligentijos indėlis atkuriant nepriklausomybę

Istorijos mokytojai

Ne

Laima Galvanauskienė

(8 448) 52 038
(8 611) 34 894

plungessuaug@gmail.com

Išvyka į Palendrių vienuolyną

Senjorai

Taip

Vida Mylimienė

(8 448) 52 038
(8 611) 34 894

plungessuaug@gmail.com

Išvyka į Ventės ragą, Rusnę, Mingės kaimą

Senjorai

Taip

Vida Mylimienė

(8 448) 52 038
(8 611) 34 894

plungessuaug@gmail.com

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas, sveikatingumo mokymai

Senjorai

Ne

Ledina Vipienė

(8 612) 43 758

rsmcvipiene@gmail.com

Suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas, meninis ugdymas

Senjorai

Ne

Vytautas Daščioras

(8 642) 37 551

rsmcdascioras@gmail.com

Solinis dainavimas ir folkloras

Besimokantys suaugusieji

Ne

Jonas Ališauskas

(8 618) 65 078

rsmcalisauskas@gmail.com

Gitara ir dainavimas

Besimokantys suaugusieji

Ne

Jonas Ališauskas

(8 618) 65 078

rsmcalisauskas@gmail.com

Kūno kultūra ir sveika gyvensena

Besimokantys suaugusieji

Ne

Jonas Ališauskas

(8 618) 65 078

rsmcalisauskas@gmail.com

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras

Ugdymo plėtotės centro projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“, trečiojo amžiaus asmenų mokymai:

  • Sveika gyvensena
  • Teisinis raštingumas
  • Meninis ugdymas

Vilniaus miesto bendruomenė (vyresni nei 55 metų asmenys)

Ne

Jolita Kubiakovskaja

(8 5) 279 0644

jolita.kubiakovskaja@vsmc.lt

Projekto „Lyderių laikas 2“ darbas grupėse

Andragogai, pedagogai, Vilniaus m. bendruomenė

Ne

Jolanta Makovska

(8 5) 279 0644

jolanta.makovska@vsmc.lt

ŠMPF mokymosi partnerystės Grundtvig projekto „Miškai visiems, visi už miškus“ partnerių susitikimas VSMC

Andragogai

Ne

Jonė Paulauskienė

(8 5) 279 0644

jone.paulauskiene@vsmc.lt

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija

B kategorijos vairavimo kursai

Besimokantys suaugusieji

Taip

Darius Mockevičius

(8 650) 34 378

darius.mockevicius@gmail.com
renginiai@zidinio.vilnius.lm.lt