2013 m. kovo 15 d. LSMCVA nariai dalyvavo konferencijoje „Suaugusiųjų švietimas: problemos ir perspektyvos“ vykusioje Vilniuje. Konferencijos dalyvius pasveikino LR Seimo narė A.M.Pavilionienė, pabrėždama suaugusiųjų neformaliojo mokymosi svarbą Konferencija organizuota įgyvendinant Europos socialinio fondo remiamą projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Projekto antrąjį etapą pristatė Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas dr. T.Tamošiūnas. Projekto metu planuojamos tris pagrindinės veiklos sritys: naujų mokymosi galimybių trečiojo amžiaus asmenims sudarymas, naujos metodinės medžiagos parengimas bei suaugusiųjų ir andragogų mokymai..

LSMCVA pirmininkė Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė N. Kimso kalbėjo pristatė pranešima tema „Suaugusiųjų švietimo organizavimas: problemos ir jų sprendimo būdai“. LSMCVA valdybos narys Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro direktorius D.Kačinskas pristatė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos kokybės užtikrinimo aprašo projektą.

Kiti prelegentai pateikė informaciją apie trečiojo amžiaus asmenų mokymosi motyvacija bei veiklos galimybes. Akcentavo jų praktinio mokymo poreikį. Andragogų veiklos aprašo projektą, kuris apibrėžia svarbiausias suaugusiųjų mokytojo veiklas, tikslus, uždavinius bei kitus pagrindinius kvalifikacinius reikalavimus pristatė Vytauto Didžiojo universiteto dr. Ž. Navikienė.

Konferencijos metu buvo kalbama ne tik apie Lietuvos suaugusiųjų švietimo problemas ir perspektyvas, bet taip pat ir apie Europos sąjungos poziciją švietimo politikoje. Švietimo ir mokslo ministerijos Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotojas R. Totoraitis pristatė Europos suaugusiųjų švietimo darbotvarkę.

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja A.Laurinavičiūtė ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas A.Bėkšta pristatė suaugusiųjų švietimo teisinio reglamentavimo perspektyvas. Antroje konferencijos dalyje darbo grupėje buvo organizuota diskusija teisinio reglamentavimo perspektyvos klausimai, konferencijos dalyviai pasirašė rezoliuciją bei pateikė ŠMM pasiūlymus dėl formaliojo suaugusiųjų švietimo problemų sprendimo..