Š. m. kovo 14 d., LSMCVA nariai dalyvavo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės Audronės Pitrėnienės spaudos konferencijoje „Ar Lietuva pribrendo suaugusiųjų švietimui?“.

Konferencijoje dalyvavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas dr. T.Tamošiūnas, LSMCVA pirmininkė Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė N.Kimso, LSMCVA valdybos narys Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro direktorius D.Kačinskas.

Audronė Pitrėnienė pabrėžė žmogus prigimtinę teisę į ugdymą ir svarbų valstybės vaidmenį užtikrinant šios teisės įgyvendinimą mūsų šalyje. A. Pitrėnienė akcentavo, kad  reikia sukurti aiškią suaugusiųjų švietimo koordinavimo sistemą, kuri vyktų tiek valstybės tiek ir savivaldybių lygmenyje.

Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas dr. T.Tamošiūnas atkreipė dėmesį į suaugusiųjų švietimo situacijos problematiką. Pasak T.Tamošiūno būtina tinkamai koordinuoti neformaliojo švietimo veiklas, užtikrinant tolygų lėšų paskirstymą.

LSMCVA pirmininkė N.Kimso pabrėžė, kad siekiant kokybiško suaugusiųjų švietimo koordinavimo Švietimo ir mokslo ministerijoje turėtų būti įsteigtas atitinkamas skyrius, įgyvendinantis tęstinio mokymosi politiką. Susitikimo metu N.Kimso bei D. Kačinskas kalbėjo apie mokinio krepšelio metodikos problemas, atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį į finansavimo mažinimą suaugusiųjų švietimui, diskutavo neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo tema.