Gruodžio 9-12 dienomis LSMCVA, bendradarbiaudama su UPC, delegavo asociacijos atstovus į stažuotę, vykusią Švedijoje. Vilniaus SMC direktorė N.Kimso, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos direktorė B.Perveneckienė, Rokiškio SMC projektų koordinatorė V.Deksnienė, Plungės SMC direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Smilingienė bei Panevėžio SMC mokytojas M.Libikas stažuotės metu susipažino su Švedijos inovatyvių  mokymo programų kūrimu ir taikymu suaugusiųjų bei užsienio šalių studentų mokyme.

Andragogai nagrinėjo suaugusiųjų mokymo galimybes, su Trellerborgo  „Navigator“ centro darbuotojais diskutavo tokiomis temomis: kaip suaugusieji įgyja  išsilavinimą per darbo  ar  verslo patirtį, kaip  pasirinkti geriausią mokymo(si) variantą,  atitinkantį besimokančiojo poreikius. Bendraudami su dėstytojais Malmės universitete ir Östra Grevie  liaudies aukštojoje mokykloje įsitikinome, jog mokymasis visą gyvenimą šioje šalyje yra tikrovė, čia skatinamos vienodos galimybės, kūrybiškumas ir inovatyvumas.

Suaugusiųjų mokymo centruose, suaugusiųjų vidurinėse mokyklose ir suaugusiųjų gimnazijose planuojama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, plėtoti karjeros konsultavimo galimybes, sudaryti galimybes besimokantiems suaugusiems mokytis bendrojo lavinimo dalykų bei specialybės.