Kartu su kitomis keturiomis švietimo asociacijomis parengta ir pasirašyta peticija LR Vyriausybei bei LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui. Prašome:

  • užtikrinti, kad švietimas taptų prioritetine valstybės sritimi ir ne mažiau kaip 6 proc. BVP nuo 2014 m. būtų skirti švietimui;
  • tobulinti mokyklų finansavimo modelį, paliekant  mokinio krepšelio metodiką, didinti mokinio krepšelį, kuris užtikrintų Bendrųjų ugdymo programų ir planų kokybišką įgyvendinimą, visapusišką mokinio ugdymą;
  • užtikrinti vienodą ir pakankamą aplinkos finansavimą įvairių tipų ir regionų mokykloms, įvesti aplinkos krepšelį ir suformuoti vienodus kriterijus;
  • įvertinti švietime vykdomų projektų, veikiančių pagalbos ir vertinimo institucijų tikslingumą ir veiksmingumą;
  • sudaryti sąlygas mokytojams ir vadovams, ilgą laiką dirbusiems švietimo sistemoje, įgyti teisę į išankstinę pensiją;
  • peržiūrėti mokyklų vadovų ir pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos tobulinimo sistemą.