Asociacijos pirmininkė N.Kimso susitiko su Danijos Storstromo suaugusiųjų mokymo centro (VUC) projektų vadovų Kristianu Madsenu. Susitikimo tikslas – plėtoti tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą, parengti sutartį. Storstromo suaugusiųjų mokymo centras turi patirties organizuojant nuotolinį mokymąsi, plėtoja savo veiklą Europoje, suteikia besimokantiems suaugusiems galimybes mokytis per atstumą. Tariamasi organizuoti bendrą vienos dienos seminarą SMC, SVM ir suaugusiųjų gimnazijų IKT  specialistams dėl nuotolinio mokymo(si) taikymo.