Š.m. lapkričio 12 d. vyko LSMCVA Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „Senėkime aktyviai besimokydami“ Švietimo mainų paramos fondo monitorinio vizitas ir patikra vietoje, kuria atliko Vytautas Pačiauskas ir Ingrida Meižienė. Atlikto monitorinio ir patikros vietoje metu buvo susipažinta su LSMCVA įgyvendinamo projekto eiga ir pasiekimais. Taip pat buvo tikrinami su projekto įgyvendinimu susiję finansiniai ir dalykiniai dokumentai. Monitoringo metu buvo pastebėta, jog projektas įgyvendinamas tinkamai ir sėkmingai, vyksta mobilumai, veiklose ir produktų kūrime aktyviai dalyvauja organizacijos darbuotojai ir besimokantieji. Projekto dalyviai papasakojo apie susitikimus, įgyvendintas veiklas, sukurtus darbus, projekto naudą besimokantiems, organizacijai, suaugusiųjų bendruomenei. LSMCVA įgyvendins projekto veiklas ir Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų rekomendacijas dėl bendradarbiavimo su savanoriškomis organizacijomis Lietuvoje, kurios galėtų patarti, kaip motyvuoti senjorus ir įtraukti į savanoriškas veiklas.