2012-11-14 d. LR Seime buvo įregistruotas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP – 5003). Asociacijos pirmininkė  N. Kimso dalyvavo šios LR Seimo darbo grupės, rengusios įstatymo projektą, veikloje. Suaugusiųjų mokymo centrų, suaugusiųjų vidurinių mokyklų ir suaugusiųjų gimnazijų bendruomenės teikė siūlymus  neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo pakeitimo įstatymui. Įsigaliojus įstatymui, tikimasi suteikti daugiau galimybių besimokantiems suaugusiems, plėtoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklą, didinti mokymosi prieinamumą.