Kėdainių suaugusiųjų mokymo centre š.m. lapkričio 14 d. vyko LSMCVA visuotinis narių susirinkimas. Asociacija šiuo metu jungia 23 suaugusiųjų mokymo centrus, suaugusiųjų vidurines mokyklas ir suaugusiųjų gimnazijas. Susirinkimo metu buvo svarstomi šie klausimai: naujų narių priėmimas, naujų įstatų svarstymas ir priėmimas, valdybos ir revizijos komisijos narių rinkimai, nario mokesčio nustatymas.

Kurdami veiklos strategiją, asociacijos nariai nusprendė prisidėti prie valstybės suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, mokymosi visą gyvenimą strategijos vykdymo. Mokyklų vadovai nutarė nuolat teikti siūlymus dėl rengimo norminių teisės aktų projektų, susijusių su formaliuoju ir neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, ginti savo narių profesinius ir socialinius interesus. Kolegos akcentavo, jog svarbu bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje bei su kitomis šalies ir tarptautinėmis suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo organizacijomis, plėsti tarptautinius ryšius.