LSMCVA bendradarbiaudama su socialiniais partneriais  š.m. rugsėjo – lapkričio mėn. Rokiškio suaugusiųjų mokymo centre, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre, Klaipėdos S. Šemerio suaugusiųjų gimnazijoje vykdė andragoginės vadybos pagrindų mokymus, skirtus suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojams. Mokymų tikslas – padėti gerinti strateginio suaugusiųjų švietimo planavimo, organizavimo, koordinavimo kokybę, plėsti suaugusiųjų mokymosi pažangos vertinimo sampratas, gerinti suaugusiųjų švietimo stebėsenos žinias ir įgūdžius. Lektorės dr. Giedra Linkaitytė, dr.Edita Trečiokienė, Rita Mikailienė, Natalja Kimso pasidalino su dalyviais praktine ir teorine patirtimi. Mokymų dalyviams buvo išduoti pažymėjimai.