VSMC vykdo Erasmus +KA2 strateginės partnerystės projektą, kurio tikslas yra stiprinti tarpasmeninius bendravimo įgūdžius. Projekto Nr. 2019-1-NO01-KA204-060270

Projekte dalyvauja 6 šalys:

  1. TERRAM PACIS“ – jaunimo švietimo ir mokymosi centras, Norvegija.

  2. Neotalentway“– suaugusiųjų profesinio mokymo ir įdarbinimo centras, Ispanija.

  3. Macibu centrs EVA-93“– suaugusiųjų mokymo centras, Latvija.

  4. Jafnréttishús“– užsieniečių integracijos, kalbų mokymo centras, Islandija.

  5. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras– suaugusiųjų gimnazija, Lietuva.

  6. Il Afet ve Acil Durum Mudurlugu (Denizli)“ ekstremalių situacijų valdymo įstaiga, Turkija.

Koordinuoja projektą „TERRAM PACIS“, Norvegija.

Vasario 2728 dienomis įvyko projekto dalyvių susitikimas. Šio susitikimo metu partneriai pristatė savo institucijų veiklos ypatybes, suaugusiųjų švietimo sistemas, aptarė įvykdytų veiklų ir sukurtų projekte produktų sklaidos galimybes, nustatė veiklų atlikimo terminus.

Šio projekto metu yra sukurti keturi intelektiniai produktai:

  1. Tarpasmeninių įgūdžių stiprinimo leidinys.

Šiuo vadovu siekiama spręsti problemas, susijusias su tarpasmeninių įgūdžių trūkumu suaugusiųjų švietime ir tarp suaugusiųjų švietėjų, skatinant jų įgalinimą per mokymo veiklą, grindžiamą tyrimu pagrįstais, praktiniais ir dinamiškais metodais, taikomais planuojant, rengiant ir vykdant mokymąsi įtraukianti kuo įvairesnes suaugusiųjų grupes.

https://www.terrampacis.org/resources/publications/pathways-to-teaching-identities-handbook-224.html

  1. Tarpasmeninių įgūdžių įsivertinimo įrankis.

https://www.terrampacis.org/media/events/interpersonal-skills-self-assessment-tool-75.html

  1. Tarpasmeninių įgūdžių mokymų vadovas.

Suaugusiųjų švietimo institucijos atlieka svarbų vaidmenį kuriant tinkamas strategijas suaugusiems besimokantiesiems ir ruošiant jų mokytojus, atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą. Šiandien suaugusiųjų švietimas yra svarbiausia grandis plėtojant mokymąsi visą gyvenimą ir stiprinant ir suaugusiųjų švietėjų, ir besimokančiųjų tarpasmeninius įgūdžius, naudingus siekiant socialinio, asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Šiame vadove surinkti tinkami mokymo ir mokymosi metodai, grindžiami visų suaugusiųjų įtraukimu į mokymosi veiklą, veiksmingi veiklos vertinimo metodai, stiprinantys įgūdžius, susijusius ne tik su žiniomis, bet ir su supratimu ir nuostatomis. Šiame vadove pateikiamas požiūris, kad pedagogai turi turėti labai gerų tarpasmeninių įgūdžių, kad užtikrintų besimokančių suaugusiųjų poreikius, neatsižvelgiant į jų kilmę ar mokymosi ir veiklos gebėjimus.

https://www.terrampacis.org/resources/modules/training-to-teaching-identities-245.html

  1. Tarpasmeninių įgūdžių ugdymo stiprinant žiniasklaidos ir informacinį raštingumą suaugusiųjų švietime vadovas.

Vadove pateikiama atvira mokymosi medžiaga, kuri padeda spręsti visuotinę dezinformacijos problemą, su kuria šiandien susiduria visas pasaulis. Vadovas, kaip mokymosi modulis, suteikia žinių suaugusiųjų švietėjams ir instruktoriams, kaip padėti suaugusiems besimokantiesiems suvokti, kas yra dezinformacija, kaip jos išvengti ir kt.

https://www.terrampacis.org/resources/publications/learning-to-teaching-identities-247.html

Šiuo metu vyksta visų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą.

Atsakomybės apribojimas:

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją, panaudotą šiame leidinyje.

Parengė anglų kalbos metodininkė mokytoja Ana Tymčiuk