Digital Collaboration in Adult Education
Skaitmeninis bendradarbiavimas suaugusiųjų švietime
Nordplus bendradarbiavimo projektas
NPAD-2019/10142

Koordinatorius

  • Vilniaus Suaugusiųjų Mokymo Centras (LT)

Partneriai

  • SE-Vuxenutbildningen Kramfors (SE)

  • EE-Vestifex Adult Learning Centre (EE)

IKT tampa neatsiejama šiuolaikinigyvenimo dalimi, o skaitmeninių naujovių nemaža ir švietimo srityje. Tačiau koks galėtų būti IKT vaidmuo švietime? Manome, kad IKT per informacijos ir žinių dalijimąsi tarp besimokančiųjų ir mokytojų ar tarp pačių besimokančiųjų turėtų sudaryti galimybes stiprinti bendradarbiavimo įgūdžius. „Skaitmeninio bendradarbiavimo suaugusiųjų švietime“ projekto idėja yra skatinti mokytojus naudoti IKT klasėje, siekiant paįvairinti mokymąsi ir padaryti jį patrauklesnį.

Per visą projekto laiką dalyviai kritiškai apmąstė ir išbandė įvairias skaitmenines mokymosi veiklas ir priemones, įvertino jų efektyvumą ir įtraukė aktualiausias į mokymo (si) procesą. Projekto tikslas buvo išsiaiškinti, kaip mokytojai gali veiksmingai integruoti skaitmenines technologijas į praktinę veiklą ir skatinti mokymąsi bendradarbiaujant.

Reikėtų pasakyti, kad daugelį išbandytų skaitmeninių įrankių mokiniai galėjo naudoti bendradarbiaudami ir mokydamiesi nuotoliniu būdu, tačiau vis dėlto kai kuriems mokiniams (ir ne tik tiems), kurių IT įgūdžiai žemi, reikalingos aiškios instrukcijos, pedagogo/mokytojo priežiūra ir praktika klasės aplinkoje. Mokiniai, kurių IT įgūdžiai žemi, ir imigrantai patiria papildomą spaudimą ir linkę iškristi iš mokymosi proceso, jeigu jis tampa per daug sudėtingas ar atima labai daug laiko. Taigi savo klasę pažįstantis mokytojas nusprendžia, ar reikia taikyti bendradarbiavimo veiklas, ar ne, ir kuri skaitmeninė priemonė yra veiksminga, suprantama ir patraukliausia, labiausiai tinkanti mokiniams.

Visi šie įrankiai ir pratimai, kuriuos galima taikyti ir kontaktinės, ir nuotolinės pamokos metu, buvo sudėti į elektroninį vadovą “Skaitmeninis bendradarbiavimas suaugusiųjų švietime”: https://issuu.com/anna_t/docs/ebook_digital_collaboration

Tam, kad besimokantieji turėtų reikiamų įgūdžių, leidžiančių jiems būti konkurencingiems, ir atitiktų šiuolaikinio pasaulio poreikius, mokyklos ir suaugusiųjų centrai turi didinti mokymo metodų įvairovę. Tačiau dar svarbiau prisiminti, kad pamokos turėtų būti ne tik patrauklios, kartais ir smagios, bet ir išliktų kokybiškos. Prasta nuotolinio mokymo(si) metodika ir prastas turinys yra galimi veiksniai, lemiantys prastus mokymosi rezultatus ir žemą motyvaciją. Nuotolinis mokymas(is) iš esmės skiriasi nuo kontaktinio mokymo ir reikalauja, kad mokytojai lavintų naujus pamokų planavimo įgūdžius. Norint paruošti kokybiškas pamokas mokytojams reikia mokymų, laiko ir išteklių.