Kviečiame dalyvauti šalies konkurse „Kuriu, vadinasi, esu“

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras kartu su Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija tęsia 2014 m. pradėtą šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursą „Kuriu, vadinasi, esu“. Konkurso tikslas – skatinti kultūros vertybių pažinimą bei jų kūrybišką įprasminimą, skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją bei mažinti socialinę atskirtį.

2021 metų konkurso tema „Žmogus neturi gyventi be rūpesčio ir be, nors ir mažų, siekimų“ (1941.II.5)

Konkursas skirtas poeto Vytauto Mačernio 100-osios gimimo metinėms paminėti.

Konkurse dalyvauja Lietuvos bendrojo ugdymo suaugusiųjų įstaigų 9 – 12 (I – IV gimnazijos) klasių mokiniai. Mokiniai kuria poezijos, prozos, dramaturgijos tekstus arba esė. Darbus vertina Konkurso vertinimo komisija.

Konkursas vyksta nuo 2020 m. vasario 5 d. iki balandžio 16 d.

Informacija apie Konkursą ir nugalėtojus skelbiama iki 2020 m. balandžio 25 d. svetainėse www.vsmc.lt ir www.lsmcva.lt. Visiems konkurso dalyviams išsiunčiami elektroniniu paštu padėkos raštai, mokytojams – pažymos, nugalėtojams – diplomai.

1 priedas

Konkurso nuostatai