Projekto pavadinimas

MENNET: Mokymo tinklas, skirtas palengvinti įgūdžių tobulinimą

Koordinatorius

Baltijos Edukacinių Technologijų Institutas

Partneriai

CPIP (Rumunija)

LSMCVA (Lietuva)

OnProjects (Ispanija)

FUN (Norvegija)

ZIPc (Lietuva)

Apie projektą

MENNET paspartins žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą, padės tobulinti įgūdžius, leisiančius lengviau integruotis į visuomenę. Šių tikslų bus siekiama teikiant mokymus virtualioje aplinkoje, kur kvalifikuoti mokytojai ir instruktoriai taikys suaugusiems skirtus mokymosi metodus ir išnaudos skaitmeninio mokslo teikiamas galimybes.

Kiekvienam įgūdžiui tobulinti skirti skaitmeniniai moduliai bus nemokamai pateikiami 5 kalbomis interneto tinklapyje.

Projekto tikslai:

  1. Įvertinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų, kompetencijas rašyti, skaityti, skaičiuoti ir naudotis kompiuteriu.

  2. Skatinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų tolesnį tobulėjimą pasinaudojant novatoriškais švietimo modeliais; sukuriant keturių skirtingų submodulių mokymo programą – skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių kompetencijų ugdymui.

  3. Sukurti mentorystės platformą skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninės kompetencijų tobulinimui.

Projekto tikslinės grupės

Žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turintys suaugusieji.

Svetainė

http://mennet.beti.lt

Projekto kodas

No.2018-1-LT01-KA204-046946

Projekto vykdymo laikotarpis

2018-2020

Finansavimo šaltinis

Erasmus+ Strateginė Partnerystė