Tikslas

Projekto tikslas – parengti mokymosi programą ir mentorystės platformą. Jau yra įvykdyta pirmoji projekto dalis, kurios metu partneriai sukūrė keturių kompetencijų – skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir kompiuterinio raštingumo – vertinimo įrankį. Vertinimo įrankis – tai mokymosi programos dalis, kuri padeda nustatyti besimokančių suaugusiųjų turimą žinių lygį. Šiuo metu rengiama 4 modulių, atitinkančių minėtas kompetencijas, programa, kurios trukmė turėtų būti ne mažesnė nei 32 valandos.

Patirtis

Erasmus+KA2 finansuojamą strateginės partnerystės projektą „Mentorystės tinklas sudarant palankesnes sąlygas ugdyti ir tobulinti suaugusiųjų įgūdžius“ (Mentoring Network for Facilitating Access to Upskilling Pathways)  2018-1-LT01-KA204-046946/943423359 nuo 2018 m. rugsėjo vykdo Baltijos edukacinių technologijų institutas kartu su mūsų asociacija (LSMCVA) ir KTU. Projekto partneriai: OnProjects (Ispanija), CPIP (Rumunija) ir FuN (Norvegija).

Pasiekimai

2019 m. lapkričio 11-12 dienomis įvyko partnerių susitikimas Granadoje, Ispanijoje. Partneriai pristatė jau įvykdytas veiklas:

1. sukurta interneto svetainė; http://mennet.beti.lt/

2. sukurtas ir išverstas į šalių partnerių nacionalines kalbas įsivertinimo įrankis;

3. parengti 4 mokymosi moduliai;

4. vykdoma sklaida.

Partneriai glaudžiai bendradarbiavo vykdydami visas minėtas veiklas. Ruošiant medžiagą buvo laikomasi vieno labai svarbaus kriterijaus – praktiškumo. Parengtos užduotys turėjo būti ne tik įdomios, bet ir atspindėti realaus gyvenimo situacijas. Tikimasi, kad ši mokomoji medžiaga suteiks suaugusiesiems įgūdžių, reikalingų šiandienos darbo rinkoje.

Tolimesni darbai

Nors pusė kelio jau įveikta, reikšmingas ir atsakingas darbas dar turi būti atliktas. Šiuo metu tikrinama, ar interneto svetainė ir moduliai veikia tinkamai.

Vėliau partnerių laukia didelis darbas verčiant ir išbandant sukurtus modulius. Tai veikla, kuri parodys, ar interneto svetainė tikrai sklandžiai veikia, ar jos naudotojams aišku, ką ir kaip reikia atlikti, ar svetainės dizainas yra patrauklus ir suprantamas. Išbandžius modulius turėtų būti aišku, ar parengta medžiaga kokybiška, naudinga ir aktuali.

Susitikimas Granadoje buvo tikrai labai produktyvus ir atskleidė partnerių gebėjimą sėkmingai spręsti kylančius klausimus. Ispanijos partneriai pasirūpino, kad darbas vyktų sklandžiai, ir supažindino svečius su miesto kultūra ir tradicijomis.

Parengė projektų koordinatorė Ana Tymčiuk