Įvairių darbui reikalingų kompetencijų suaugusieji įgyja ne tik besimokydami profesinio rengimo centruose ar studijuodami aukštosiose mokyklose. Darbo įgūdžiai susiformuoja praktikoje, žinios ateina ne iš vadovėlių, bet dirbant įvairiose įmonėse. Suprantama, kad kirpėja, siuvėja, autoserviso meistras, dainavimo, šokių mokytojas gali būti nebaigę būtent tokios formaliojo ugdymo programos. Žinias ir įgūdžius įgijo dalyvaudami neformaliojo švietimo kursuose, seminaruose, stažuotėse, praktinėje ar savanoriškoje veikloje arba išmoko dirbdami, gal leisdami laisvalaikį.

O jeigu tampa svarbu tas žinias formalizuoti? Lietuvoje neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytos kompetencijos vertinamos ir pripažįstamos aukštosiose mokyklose, pagal šiuo procesus reglamentuojančius teisės aktus bei aukštųjų mokyklų nustatytas tvarkas. Tačiau visada įdomu sužinoti, kaip kompetencijų vertinimą įgyvendina kitos Europos Sąjungos šalys. Šį kartą turėjome galimybę susipažinti su praktika, taikoma Portugalijoje.

Dešimties žmonių grupė – andragogai, dirbantys įvairiose Lietuvos suaugusiųjų mokymo įstaigose – spalio mėnesį išvykome į stažuotę Portugalijoje. Šios stažuotės tikslas – susipažinti su neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistema Portugalijoje ne tik teoriškai, bet ir praktiškai stebint bei analizuojant kompetencijų pripažinimo, validavimo ir sertifikavimo procesus. Lietuvių grupę svetingai sutiko ir visur lydėjo projekto partneriai, CECOA organizacijos atstovai. Susipažinome su bendra Portugalijos švietimo ir mokymo sistema, nacionaline kompetencijų, įgytų neformaliuoju bei savišvietos būdu, pripažinimo (validavimo) ir sertifikavimo sistema, reikalavimais, kurie keliami RVCC specialistams. Stažuotės dalyviams buvo pristatyta validavimo sistemos praktinė pusė, pateikti naudojami metodai ir įrankiai, kalbėta apie „portfolio“ svarbą, pateikti praktiniai pavyzdžiai.

 Be to, keliavome į įvairias organizacijas, kurios taiko RVCC procesus, aplankėme Nacionalinę kvalifikacijų ir profesinio švietimo bei mokymo agentūrą (ANQEP), kuri yra atsakinga už Nacionalinį kvalifikacijų katalogo tvarkymą ir RVCC sistemos priežiūrą. Šio susitikimo metu buvo kalbėta apie RVCC sistemos misiją, tikslus, uždavinius, žmogiškuosius ištekius, politikų vaidmenį, pristatyti finansavimo šaltiniai. Susipažinome su suaugusiaisiais, kurie profesinio rengimo centre kaip tik dalyvavo kompetencijų vertinime, siekdami įrodyti savo gebėjimus dirbti automobilių priežiūros ir remonto srityje. Mes patys taip pat galėjome pasitikrinti, ar mokame atskirti įvairiausias automobilių detales. Nustebome, kad mūsų šios srities žinios visai patikimos.

Stažuodamiesi įgijome daug naujų žinių, aiškinomės apie neformaliai ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą Portugalijoje, ieškojome Lietuvos ir Portugalijos švietimo sistemų panašumų ir skirtumų. Šaunu, kad  turėjome galimybę susipažinti vieni su kitais, su įvairiuose Lietuvos miestuose dirbančiais suaugusiųjų švietėjais, užmegzti naujų kontaktų, pasidalinti savo darbe kylančiais iššūkiais ir sėkmėmis.

 

Stažuotė vyko įgyvendinant projektą „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA–V-715-04-0001).

Tinklaraščio autoriai: Asta Stankevičienė – Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro personalo ir dokumentų poskyrio vedėja, Laura Markevičienė – Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos matematikos mokytoja, Mindaugas Geryba – Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro fizikos ir informacinių technologijų mokytojas.