Kaip ir kasmet, lapkričio mėnesį šalies suaugusiųjų ugdymo įstaigos susibūrė paminėti suaugusiųjų mokymosi savaitę. Šiųmetė savaitė – jubiliejinė, skaičiuojanti 20-uosius metus.  Mokymosi savaitės šūkis – „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“. Verta paminėti, kad Vilniaus suaugusiųjų mokymosi centras šiuose renginiuose dalyvauja nuo pirmojo, taigi – 20 metų.

                      Rengdamiesi suaugusiųjų mokymosi savaitei VSMC mokiniai, kuruojami mokytojų, apipavidalino gimnazijos erdves: parengė stendinę medžiagą, atspindinčią VSMC dalyvavimo suaugusiųjų mokymosi savaitėse istoriją, eksponavo integruoto lietuvių kalbos, istorijos ir dailės mokyklinio projekto, skirto Kauno kaip laikinosios sostinės šimtmečiui, metu mokinių sukurtus ekslibrius ir teminį stendą.

Lapkričio 18 d. savaitę pradėjome renginiu „Tolerancijos švyturys“. Istorijos mokytoja Anžela Jablonskaitė renginį pradėjo siūlydama mokiniams padiskutuoti, kas yra tolerancija, kaip ji asmeniškai suvokiama. Po to mokytoja auditorijai priminė tolerantiškumu persmelktą Lietuvos istoriją, pademonstravo filmą, kuriame tolerancijos sąvoką apmąsto žinomi Lietuvos žmonės. Džiugu, kad renginio pabaigoje paklausti mokiniai, ar jie yra susidūrę su netolerantiškumo  apraiškomis, tokių atvejų neįvardijo.

Lapkričio 20 d. sulaukėme gausaus būrio svečių; organizavome bendrą Vilniaus miesto suaugusiųjų mokyklų mokymosi savaitės renginį. Sveikinimo žodžiu renginį pradėjo VSMC direktorė Natalja Kimso. Sveikinimo kalbas tarė Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro, Vilniaus „Varpo“ ir Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijų direktoriai – Inga Jagelavičiūtė, Jolanta Čeponaitė ir Darius Močkevičius bei ilgametis suaugusiųjų mokymosi savaičių koordinatorius Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos mokytojas konsultantas Edvinas Šimulynas.

Bendrojo renginio formatas atitiko mokymosi savaitės šūkio prasmę – mokymosi kelionę. Kiekviena mokykla parengė po „stotelę“: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės stotelei „Panoraminės nuotraukos kūrimas“ vadovavo informacinių technologijų mokytoja Eglė Stankevičienė, „Varpo“ gimnazijos stotelei „Šelmiška poezija“ – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vilma Auglytė, „Židinio“ gimnazijos stotelei „Keliaujančios dainos“ – direktorius Darius Mockevičius ir VSMC stotelei „Meniniai ekologinių problemų sprendimai. Kelionė į vandenų pasaulį“ – biologijos mokytoja metodininkė Jovita Kavoliūnienė ir dailės mokytoja metodininkė Jonė Paulauskienė. Svečių komandos pagal iš anksto parengtą maršrutą apkeliavo visas „stoteles“ ten atlikdamos įvairias užduotis. Kelionėms pasibaigus, visi susirinko į salę prie vaišių stalo bendrojo renginio aptarimui ir maloniam kolegialiam pabendravimui. Atsisveikindami dalyviai dėkojo už įgytas žinias bei jaukią ir šiltą renginio atmosferą.

Mokymosi savaitę vainikavo lapkričio 21 dieną VSMC organizuota šalies vaizdo konferencija, kurioje šalia mūsų komandos dalyvavo Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras su pristatymais „Teigiama emocija – suaugusiųjų mokymosi motyvacijos prielaida“ ir „Mokymasis be sienų“ bei  Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytojai, pasidalinę patirtimi apie suaugusiųjų ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras parengė ERASMUS+ KA1 projekto patirties sklaidos pristatymą „Migrantų integracija“.

Pasibaigus vaizdo konferencijai susirinkome aptarti mokymosi savaitės turinį ir eigą pasidalinti patirtais įspūdžiais.

VSMC neformaliojo švietimo, veiklos stebėsenos ir pagalbos skyriaus vedėja Birutė Kubilinskienė.