Erasmus+KA2 mentorystės projekto eiga

Besiplečiančiai ir nuolat kintančiai darbo rinkai reikalingi vis aukštesnio lygio įgūdžių ir kompetencijų darbuotojai.  Keičiasi įvairių pareigybių, kurios anksčiau nereikalavo jokios kvalifikacijos, standartai. 2016 metais 62 mln. 25–64 metų amžiaus ES gyventojų, o tai sudaro beveik 25 proc., nutraukė mokymąsi turėdami tik pagrindinį išsilavinimą. Suaugusiųjų įgūdžių tyrimas parodė, kad asmenys, turintys rašymo, skaitymo, skaičiavimo ir darbo kompiuteriu įgūdžius, geriau prisitaiko prie  darbo rinkos pokyčių.

Šiame kontekste yra aktualus Erasmus+KA2 finansuojamas strateginės partnerystės projektas „Mentorystės tinklas sudarant palankesnes sąlygas ugdyti ir tobulinti suaugusiųjų įgūdžius“ (Mentoring Network for Facilitating Access to Upskilling Pathways)  2018-1-LT01-KA204-046946/943423359, kurį nuo 2018 m. rugsėjo vykdo Baltijos edukacinių technologijų institutas kartu su mūsų asociacija (LSMCVA) ir KTU. Projekto partneriai: OnProjects (Ispanija), CPIP  (Rumunija) ir  FuN (Norvegija).

Projekto tikslas – parengti mokymosi programą ir mentorystės platformą. Jau yra įvykdyta pirmoji projekto dalis, kurios metu partneriai sukūrė keturių kompetencijų – skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir kompiuterinio raštingumo – vertinimo įrankį. Vertinimo įrankis – tai mokymosi programos dalis, kuri padeda įvertinti besimokančių suaugusiųjų esamą žinių lygį. Šiuo metu rengiama 4 modulių, atitinkančių minėtas kompetencijas, programa, kurios trukmė turėtų būti ne mažesnė nei 32 valandos.

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro anglų kalbos vyresn. mokytoja Ana Tymčiuk