Bendravimas – neatsiejama žmonių gyvenimo dalis. Kasdien dalijamės su kitais savo mintimis, įžvalgom, rūpesčiais, lūkesčiais. Bendravimo įgūdžius ugdome nuo vaikystės; kažkas pavyksta geriau, o kažkas nesiseka. Kaip ir kiti įgūdžiai, tarpasmeninio bendravimo įgūdžiai gali ir turėtų būti ugdomi, siekiant tobulinti bendruomenės narių gebėjimą ne tik reikšti mintis, bet ir dirbti kartu, lengviau integruotis naujoje aplinkoje.

Mūsų gimnazija 2019-2020 mokslo metais laimėjo Erasmus+KA2 programos projektą „Bendravimo įgūdžiai suaugusiųjų švietime“. Projekto tikslas – stiprinti suaugusiųjų švietėjų tarpasmeninio bendravimo įgūdžius. Siekiama motyvuoti suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą, tobulinti efektyvaus bendravimo įgūdžius, asmeninius, socialinius ir profesinius gebėjimus sėkmingai darbo karjerai. Projekto metu partneriai dalinsis gerąja dalykinio bendravimo patirtimi, aptars įtraukiojo mokymosi veiklas ir efektyvaus mokymosi pasiekimų vertinimo metodus.
Planuojamas projekto rezultatas:
 parengtas leidinys apie tarpasmeninio bendravimo įgūdžių ugdymo iššūkius švietimo srityje;
 mokymo priemonių, palengvinančių besimokančiųjų tarpasmeninio bendravimo įgūdžių ugdymą, plėtra;
 parengtos gairės tarpasmeninio bendravimo įgūdžių ugdymui naudojant internetinius dienoraščius – blogus.
 sudarytos sąlygos andragogams išbandyti įgytas kompetencijas įtraukiojo mokymosi aplinkoje.

Projekto dalyviai:
Koordinatorius: „TERRAM PACIS“ – jaunimo švietimo ir mokymosi centras, Norvegija.
Partneriai:
1. „Neotalentway“- suaugusiųjų profesinio mokymo ir įdarbinimo centras, Ispanija.
2. „Macibu centrs EVA-93“ – suaugusiųjų mokymo centras, Latvija.
3. „Jafnréttishús“ – užsieniečių integracijos, kalbų mokymo centras, Islandija.
4. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras – suaugusiųjų gimnazija, Lietuva.
5. „Il Afet ve Acil Durum Mudurlugu (Denizli)“ – ekstremalių situacijų valdymo įstaiga, Turkija.

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė Natalja Kimso
anglų kalbos mokytoja Ana Tyčiuk

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.