Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro anglų kalbos mokytoja Ana Tymčiuk

2019 m. gegužės 15-16 dienomis vyko antrasis Erasmus + finansuojamo MENNET projekto dalyvių susitikimas, kuri vykdo Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija (LSMCVA).
Projekte dalyvauja 6 institucijos iš keturių šalių: Lietuvos, Norvegijos, Ispanijos ir Rumunijos. Lietuvai atstovauja Kauno technologijos universitetas, Baltijos edukacinių technologijų institutas ir LSMCVA).
Projektą, kurio tikslas parengti mokymosi programą ir mentorystės platformą, koordinuoja Lietuvos BETI (Baltijos edukacinių technologijų institutas).
Susitikimo metu buvo aptarta pirmoji įvykdyta projekto dalis, kai dalyviai turėjo sukurti keturių kompetencijų – skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir kompiuterinio raštingumo – vertinimo įrankį. Tai įžanginė, esamą besimokančių suaugusiųjų žinių lygį įvertinanti, mokymosi programos dalis. Programą sudarys 4 moduliai, atitinkantys 4 minėtas kompetencijas, jos trukmė turėtų būti ne trumpesnė negu 32 valandos. Susitikimo dalyviai detaliai aptarė modulių struktūrą, skaitmenines galimybes, leidžiančias ekspertams tinkamai parengti užduotis ir užtikrinančias mentorių platformos veiklą.
Susitikimas vyko draugiškoje ir konstruktyvioje atmosferoje; neliko neatsakytų klausimų ir neišspręstų problemų.