Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras kartu su partneriais tęsia 2014 m. pradėtą šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursą „Kuriu, vadinasi, esu“. Konkurso tikslas – skatinti kultūros vertybių pažinimą bei jų kūrybišką įprasminimą, skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją bei mažinti socialinę atskirtį.

 

Kiekvienais metais skelbiama nauja tema. 2014 m. konkurso tema buvo „O greit slenką laikai“, skirta lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms ir Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro 20-mečiui, 2015 m. tema – „Atradimai“, skirta XX a. lietuvių poeto Henriko Radausko 105-osioms gimimo metinėms, 2016 m. tema – „Kukučio lūpomis sakoma tiesa”, skirta XX a. – XXI a. poeto, eseisto, vertėjo, visuomenės veikėjo, tautosakos tyrinėtojo, publicisto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Marcelijaus Martinaičio 80-osioms gimimo metinėms, 2017 m. tema – „Kaip atšviežinti prarastą gyvenimo skonį?“, skirta kalbininko, semiotiko, mitologijos tyrinėtojo, eseisto Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinėms ir Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti.

Šių metų konkurso tema – „Žmogaus vertybių kodeksas“, skirta XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos rašytojo, spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, kritiko, visuomenės veikėjo, pedagogo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto  150-osioms gimimo metinėms.

Konkurso socialiniai partneriai:

MRU Humanitarinių mokslų  institutas

Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija

Konkurso rėmėja – leidykla „Tyto Alba“.

Konkurse dalyvauja Lietuvos bendrojo ugdymo suaugusiųjų švietimo įstaigų 9 – 12 (I – IV gimnazijos) klasių mokiniai. Mokiniai kuria poezijos, prozos, dramaturgijos tekstus arba esė. Darbus vertina Konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija.

Visiems konkurso dalyviams įteikiami padėkos raštai, mokytojams – pažymos. Nugalėtojai apdovanojami diplomais ir organizatorių bei rėmėjų atminimo dovanomis.

Konkurso nuostatai.