LSMCVA projekto vykdytoja, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro anglų kalbos mokytoja Ana Tymčiuk

Nuo 2018 metų rugsėjo LSMCVA kartu su KTU ir kitais partneriais vykdo Erasmus+ finansuojamą strateginės partnerystės projektą „Mentorystės tinklas sudarant palankesnes sąlygas ugdyti ir tobulinti suaugusiųjų įgūdžius“ (Mentoring Network for Facilitating Access to Upskilling Pathways)  2016-1-ES01-KA204-025077. Projekte dalyvauja keturios šalys: Ispanija (OnProjects), Rumunija (CPIP), Norvegija (FuN), Lietuva (ZIP, BETI – koordinatorius, LSMCVA).

2018 m. spalio 29-30 dienomis Kaune vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Susitikimo metu kiekviena šalis pristatė savo instituciją ir jos veiklą projekte. Partneriai aptarė įsipareigojimus vykdant kokybišką projektą, skaitymo, rašymo, matematinių ir IT įgūdžių ugdymo koncepciją, bendravimo ir bendradarbiavimo formas. Susitarėme dėl minėtų įgūdžių vertinimo įrankių kūrimo, virtualios mentorystės tinklo platformos, skirtos žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, dizaino. Susitikimo metu numatytos projekto užduotys ir sklaidos galimybės, nustatytos tarptautinių susitikimų datos.