Bendradarbiavimas  su LŠPS. Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Vilimienė

2016 m. balandžio-gegužės mėn. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga kartu su Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru iniciavo ir vykdė kolegialaus vertinimo projektą suaugusiųjų švietimo sektoriuje.  Į šią projektinę veiklą buvo pakviestos Vilniaus, Kauno, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centrų komandos, kurios išbandė Tarpusavio vertinimo metodiką. Tarpusavio vertinimas suaugusiųjų švietime – tai išorinio vertinimo forma, kurios tikslas padėti vertinamam suaugusiųjų švietimo teikėjui užtikrinti kokybę ir kokybės plėtros pastangas.

2017 m. gegužės 10 d. Briuselyje vyko projekto baigiamasis renginys, konferencija tema „Suaugusiųjų švietimas ir mokymasis: kokybės link“. Konferencijoje dalyvavo projektą vykdantys partneriai (Maltos, Portugalijos, Prancūzijos, Italijos, Lietuvos atstovai), kurie savo šalyse išbandė tarpusavio vertinimo metodologiją. Konferencijoje Lietuvai atstovavo – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas A.Jurgelevičius, projekto koordinatorė Lietuvoje Inga Puiša, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vertintojų komandos nariai Sandra Vilimienė, Alvydas Jėčius.

Kelionės metu gilinome darbines, profesines, kultūrines kompetencijas. Konferencijoje išsamiai pristatytas projektas PRALINE. Didelis dėmesys skirtas kokybei – veiksmų raidai ES lygmenyje.  Kokybės analizės pristatymas sudomino visas projekte dalyvaujančias šalis partneres. Pilotuojančių jaunimo ir organizacijų atstovų pasisakymai sudomino savo siūlomomis veiklomis. Plačiau susipažinome su EQAVET sistema, kuri orientuota į plėtrą, palaikant suaugusiųjų švietimo teikėjus, nuolat tobulinančius kokybės užtikrinimą. Didelio susidomėjimo sulaukė darbas grupėse apie „Kokybės kultūros ir Europos jaunimo, suaugusiųjų formalaus ir neformalaus mokymo(si) įgyvendinimo politiką ir praktikas“. Konferencijos dalyviai gavo leidinius – „Rekomendacijos kokybės užtikrinimui suaugusiųjų mokyme“, „Pilotinė Europos jaunimo/bendraamžių apžvalgos metodika suaugusiųjų mokymo(si) sektoriuje: Kokybinė analizė“, kurie bus naudojami veiklai plėtoti.