LSMCVA pirmininkė Natalja Kimso. Ataskaitinis rinkiminis asociacijos narių susirinkimas ir metodinė konferencija

Šių metų gegužės 11 – 12 dienomis Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre (toliau RSJMC) vyko LSMCVA asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas ir asociacijos 20-mečio minėjimas. Sveikinimo žodį tarė LR Seimo nario padėjėjas teisininkas Ramūnas Godeliauskas. Asociacijos nariams buvo pateiktos veiklos ir finansinės ataskaitos, pristatyta 20-mečio veiklos apžvalga, suplanuoti 2017 metų darbai, susitarta dėl 2018 – 2022 metų Strategijos rengimo gairių. Asociacijos sukakčiai skirtame filme apibendrinti darbai, paminėti pagrindiniai suaugusiųjų bendrojo ugdymo prioritetai, pristatytos formalios ir neformalios suaugusiųjų gimnazijų veiklos, pristatyta socialinė partnerystė. Išrinkta ketverių metų nauja Valdyba ir Pirmininkas:

  1. Vilija Ališauskienė
  2. Inga Jagelavičiūtė
  3. Natalja Kimso – asociacijos pirmininkė
  4. Daiva Križinauskaitė
  5. Mindaugas Libikas
  6. Ona Sturonienė
  7. Arvydas Šuksteris
  8. Vytas Vaicekauskas

Po ataskaitinio rinkiminio narių susirinkimo Rokiškio SJMC direktorė Vilija Ališauskienė kartu su Rokiškio švietimo centru organizavo metodinę praktinę konferenciją „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas: patirtys, iššūkiai ir aktualijos“. Turėjome galimybę tapti Erasmus+KA2 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginės partnerystės projekto „Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas“ dalyviais ir stebėtojais. Susipažinome su Lietuvos, Slovėnijos ir Turkijos patirtimi, kaip įtraukiant ikimokyklinio amžiaus vaikus organizuoti suaugusiųjų švietimą ir pritraukti vaikų tėvus mokytis formaliai ir neformaliai. Konferencijos dalyviai susipažino su 3D mokomųjų objektų panaudojimo galimybėmis biologijos pamokose, virtualios klasės ir interaktyvių lentų panaudojimu ugdyme, dalykų integracijos galimybėmis. Praktikai pristatė, kaip patraukliai organizuoti suaugusiųjų pilietiškumo ir aktyvumo ugdymą ir pasidžiaugė, kad tai buvo populiarūs mokymai jų mieste.

Būdami Rokiškyje supratome, kad konferencijos organizatoriai ir ugdytiniai didžiuojasi savo mokykla ir darželiu, puoselėja šiltus jausmus savo kraštui.