Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC) 2016-2018 m. m. įgyvendina Erasmus + KA2 projektą „Informacija ir švietimo medžiaga pabėgėliams ir imigrantams“ (koordinatoriai – Ispanija (CEPA Aril), partneriai: Italija (CPIA BRESCIA), Latvija (EVA93) ir Lietuva (VSMC)). Projekto tikslas – keistis gerąja patirtimi, parengti praktinę informaciją ir vaizdinę mokomąją medžiagą, siekti pabėgėlių ir imigrantų veiksmingos integracijos į socialinį, kultūrinį gyvenimą ir darbo rinką. Tikslinė grupė – Sirijos pabėgėliai, imigrantai ir partnerių šalių mokiniai. Numatyti treji tarptautiniai mokymai Lietuvoje, Italijoje ir Latvijoje.

2017 m. kovo 20-24 d. suaugusiųjų švietimo darbuotojai iš Ispanijos, Italijos ir Latvijos pirmuose tarptautiniuose mokymuose susipažino su VSMC ugdymo proceso organizavimo struktūra, lietuvių (valstybinės) kalbos dėstymo metodika imigrantams, kitataučių socialinės ir kultūrinės integracijos būdais, IT programų panaudojimo galimybėmis studijuojant valstybinę ar užsienio kalbą. Gimnazijos mokiniai, dalyvaujantys projekto veiklose, pasidalino patirtimi, kaip sekėsi kurti vaizdinę mokamąją medžiagą imigrantams (valstybinės kalbos mokėjimo A1 lygis, tema „Susipažinkime“ (https://infomaterialska2.wordpress.com/category/tasks/). Šią medžiagą pirmieji išbandė projekto dalyviai. Taip pat svečiai stebėjo pamoką „Kviečiame į svečius!“ ir kartu su gimnazijos užsieniečių klasės mokiniais aktyviai kūrė koliažus „Vaišių stalas“, išmoko žodžius ir kartu dainavo lietuvių liaudies dainą „Du gaideliai“. Be to, turėjo praktinę galimybę patirti, kaip mūsų mokiniai integruojami į socialinį ir kultūrinį šalies gyvenimą: dalyvavo edukacinėse pamokose-ekskursijose, muziejų siūlomose edukacinėse programose.

Svečiai sėmėsi gerosios patirties ne tik mūsų gimnazijoje, savo patirtimi pasidalijo kitos Vilniaus miesto švietimo įstaigos, dirbančios su užsienio piliečiais: Vilniaus mokymo centras (imigrantų mokymas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime), Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras (valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų organizavimo tvarka, EPALE elektroninė platforma), Vilniaus lietuvių namai (lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi LR, vaikų formalusis ir neformalusis švietimas).

Erasmus+ KA2 tarptautiniai mokymai – keitimosi gerąja patirtimi šaltinis, nes užsienio partneriai turi galimybę ne tik teoriškai susipažinti su imigrantų mokymosi galimybėmis, bet ir praktikoje išbandyti, kaip mūsų gimnazijoje jaučiasi ir mokosi įvairių tautybių žmonės.

Parengė – VSMC lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vilma Markevičiūtė